1. EDUKACIJA „EMOCIONALNI RAZVOJ I PODRŠKA“

Objavljeno : 19. pro 2019.

Održanom edukacijom na temu Emocionalni razvoj i podrška pokrenut je ciklus edukacija za djelatnice Dječjeg vrtića Maslačak. Ovom edukacijom prezentirana je tema o emocionalnim razvoju djece s posebnim naglaskom na dublje razumijevanja emocija straha, sreće, ljutnje i tuge. Znanja i vještine koje su odgojiteljice dobile olakšat će osnaživanje emocionalnog razvoja djece, ali i pomaganje u tome da djeca razvijaju mehanizme samoregulacije ponašanja kada su prisutne intenzivne emocije. Edukacijom je predstavljena tehnika postavljanja granica na burne emocionalne reakcije te na situacije kada dijete ugrožava sebe, druge ili okolinu. Adekvatnim postavljanjem granica na ponašanje, uz verbaliziranje i osvještavanje djetetove emocije ili želje jača se djetetov kapacitet za emocionalnu regulaciju i osnažuje se pozitivna slika o sebi. Aktivnim sudjelovanjem u iskustvenim aktivnostima odgojiteljice su istražile svoj doživljaj ovih emocija i izazove na koje nailaze te su dobile ideje za daljnji rad.

Skip to content