4. EDUKACIJA DJECA S POSEBNIM POTREBAMA

Objavljeno : 14. lis 2020.

4.	EDUKACIJA DJECA S POSEBNIM POTREBAMA

Djeca s posebnim potrebama su međusobno jako različita, ne samo zbog različitih teškoća već i zbog različitog stupnja teškoća. U ranoj i predškolskoj dobi neke teškoće je izazovno prepoznati, odlučiti je li neko neobično ponašanje dio djetetovog temperamenta ili se pak radi o mogućoj razvojnoj teškoći. Donošenje odluke o informiranju roditelja i stručne službe može biti izazovno, ali je izuzetno bitno. Da bi se stručnjaci koji rade s djecom osjećali sigurnije u svoju odluku i razumijevanje funkcioniranja djeteta važno je da imaju znanja o najčešćim teškoćama koje se javljaju kod djece. Ovom edukacijom predstavljene su različite posebne potrebe kod djece (djeca s poremećajem iz autističnog spektra, djeca s problemima senzorne integracije, darovita djeca, djeca s elementima ADHD-a) te ideje kako raditi s djecom s određenim posebnim potrebama u vrtićkom kontekstu.

Skip to content