8. INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Objavljeno : 25. stu 2020.

8.	INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Razumijevanje djetetove teškoće te načina adaptiranja djece s teškoćama na svijet oko sebe izuzetno je bitno za uspješnu integraciju djece s teškoćama u razvoju. Edukacijom je ukazano na pozitivne aspekte inkluzije kao i na nužne faktore o kojima je važno promisliti i uzeti u obzir vezano uz konkretno dijete i konkretnu teškoću. Predstavljeni su konkretni postupci uključivanja djece s teškoćama u kolektiv kao i kreiranje i provođenje individualiziranog pristupa djetetu s teškoćom u razvoju.

Skip to content