Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Kockice

1. jaslička skupina Kockice

Jagodice

2. jaslička skupina Jagodice

Zvjezdice

3. jaslička skupina Zvjezdice

Gljivice

4. jaslička skupina Gljivice

Pčelice

5. jaslička skupina Pčelice

Mlađa odgojna skupina

Leptirići

1.mlađa odgojna skupina Leptirići

Ježići

2. mlađa odgojna skupina Ježići

Kikići

3. mlađa odgojna skupina Kikići

Srednja odgojna skupina

Sovice

1. srednja odgojna skupina Sovice

Zvončići

2. srednja odgojna skupina Zvončići

Starija odgojna skupina

Cvjetići

1. starija odgojna skupina Cvjetići

Loptice

2. starija odgojna skupina Loptice

Mješovita odgojna skupina

Mala škola

Naši osnovnoškolci

Rođendaonica