Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Zvjezdice

1. jaslička skupina Zvjezdice

Pčelice

2. jaslička skupina Pčelice

Leptirići

3. jaslička skupina Leptirići

Ježići

4. jaslička skupina Ježići

Mlađa odgojna skupina

Kikići

1. mlađa odgojna skupina Kikići

Sovice

2. mlađa odgojna skupina Sovice

Zvončići

3. mlađa odgojna skupina Zvončići

Srednja odgojna skupina

Cvjetići

1. srednja odgojna skupina Cvjetići

Loptice

2. srednja odgojna skupina Loptice

Starija odgojna skupina

Kockice

1. starija odgojna skupina Kockice

Balončići

2. starija odgojna skupina Balončići

Mala škola

Naši osnovnoškolci

Rođendaonica