Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Pčelice

1. jaslička skupina Pčelice

Leptirići

2. jaslička skupina Leptirići

Ježići

3. jaslička skupina Ježići

Kikići

4. jaslička skupina Kikići

Mlađa odgojna skupina

Sovice

1. mlađa odgojna skupina Sovice

Zvončići

2. mlađa odgojna skupina Zvončići

Srednja odgojna skupina

Loptice

1. srednja odgojna skupina Loptice

Cvjetići

2. srednja odgojna skupina Cvjetići

Kockice

3. srednja odgojna skupina Kockice

Starija odgojna skupina

Patkice

1. starija odgojna skupina Patkice

Balončići

2. starija odgojna skupina Balončići

Mala škola

Naši osnovnoškolci

Rođendaonica