Domaće životinje u Lavićima

Objavljeno : 7. lip 2021.

Domaće životinje u Lavićima

Životinje su dio ljudske svakodnevnice. Zato smo i  mi s našim Lavićima odlučili raditi domaće životinje. Djeca su pomoću raznih fotografija, slikovnica, pjesmica naučila koje sve domaće životinje imamo, kako izgledaju, gdje stanuju i što jedu te na taj način proširili spoznaju o domaćim životinjama. Napravile smo im razne igre kao na primjer traženje istih parova životinja, spajanje dijelova tijela životinje, uparivanje mladunčadi k njegovoj majci te mnoge druge. Naj taj način razvijali smo pamćenje i razvoj operativnog mišljenja. Tako su Lavići pomoću otisaka ruku i tempera otiskivali razne domaće životinje (kokoš, svinju, kravu i slično). Razvijanjem slušne percepcije, djeca su osluškivala zvukove domaćih životinja, te su tako mogli naučiti kako se koja životinja glasa, ali i sami pokušati oponašati glasanje životinja. Pomoću svojih prstića i crne tempere Lavići su na bijelom papiru uredili i oslikali svoju kravicu te pritom razvijali finu motoriku. Kroz oslikavanje kravice prstićima djeca su razvijala suradništvo u radu te su strpljivo čekala na red. Zatim su Lavići na svoje ovčice lijepili vatu, te su na razne životinje lijepili komadiće kolaža. Svatko dijete je izabralo životinju koju je htjelo. Kako bi naši Lavići mogli stalno gledati i razgovarati o životinjama našu prostoriju uredili smo pomoću raznih životinja, te smo u prostoriju dodali i plakat o domaćim životinjama kako bi djeca slike životinja bile što realnije prikazane. Kroz svakodnevnu šetnju imali smo priliku uočiti neke od domaćih životinja na livadi i na cesti čemu su se djeca jako razveselila. Ovih dana u našoj prostoriju moglo se samo ćuti glasanje životinja i dječji smiješak.

Odgojiteljice Iva i Lucija

 

 

 

 

Skip to content