ĐURĐEVAC- MOJ GRAD

Objavljeno : 23. velj 2021.

ĐURĐEVAC- MOJ GRAD

U ovoj radnoj pedagoškoj 2020./2021. godini, skupina Kikići odlučila je provoditi projekt pod nazivom „Đurđevac – moj grad“. U projekt smo odlučili uključiti i roditelje. Budući da se nalazimo u nepovoljnoj situaciji, koju je izazvala epidemija COVID-19, koja je negativno utjecala na sve nas i otežala svima svakidašnje življenje, odlučili smo online putem uključili roditelje u naš projekt. Zamolili smo ih da u suradnji sa svojom djecom kod kuće naprave vlastite kuće od velikih kartonskih kutija što su rado prihvatili i prionuli u rad. U dogovoru s njima, napomenule smo im što mogu koristiti od likovnih materijala, na koji način i kako da bi s djecom izradili svoju kuću. Na veliko zadovoljstvo cijela skupina je uspjela ostvariti zadatak što je razveselilo djecu i roditelje jer su imali mogućnost družiti se jedni s drugima i razvijati vlastitu maštu i kreativnost. Prilikom donošenja kuća u vrtić djeca su ponosno pokazivala svoje kuće koje su izradili sa svojim mamama i tatama, tko je što radio i kako.  U međuprostoru ispred naše SDB-ka, djeca su sama organizirala vlastitu simboličku igru s kućama od velikih kartonskih kutija. Osim svakodnevne igre prošetali smo i ulicama grada Đurđevca, svako dijete sa svojom kućom. Prije svega, veliko hvala svim roditeljima što su se na ovaj način uključili u naš projekt, obogatili ga svojim trudom, željom te ujedno proveli  vrijeme u kreativno-zajedničkoj igri sa svojom djecom.Cilj projekta je da djeca upoznaju i stječu nove spoznaje o gradu u kojem svakodnevno žive te razvijaju osjećaj pripadanja cjelokupnoj zajednici. Rad na našem projektu se nastavlja.

Odgojiteljice: Marina i Ana

Skip to content