Papir-papirić, lepeza-brodić

Objavljeno : 30. kol 2021.

Papir-papirić, lepeza-brodić

Aktivnosti s papirom za djecu su zabavne i odlične za igru. Kroz igru, djeca upoznaju vrste papira kao i proces njegovog recikliranja. Od ponuđenih različitih vrsta papira djeca su u slobodnoj igri pronašla vlastiti interes. Izrađivali smo nakit, lepezu, brodić, cvijet te lutku koja im je služila za daljnju igru. Tako razvijamo finu i grubu motoriku, maštu i kreativnost, koncentraciju, usmjeravanje pažnje, isprobavanje mogućih rješenja i kombiniranje.  Kako su nam igre s papirom gotovo svakodnevne, djeca istražuju mogućnosti izrade predmeta od kartona, papirnatih maramica, kolaž papira, kataloga, novinskog papira,… U međusobnoj interakciji i suradnji kod izrade svojih omiljenih kreativnih uradaka djeca komuniciraju, komentiraju, postavljaju pitanja i traže odgovore te tako bogate rječnik. U našoj skupini „Gljivice“ postoji uhodano pravilo da papir trošimo racionalno – kod crtanja koristimo obje strane papira, ostatke papira spremamo u sobni Papirko, a sve ono što nam više neće koristiti, odlažemo u spremnik za papir.

Odgojiteljica Ljiljana L.

Skip to content