Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Lavići

2. jaslička skupina

Zebrice

4. jaslička skupina

Pandice

1. jaslička skupina

Srčeka

3. jaslička skupina Srčeka

Iskrice

1. starija jaslička skupina Iskrice

Kockice

2. starija jaslička skupina Kockice

Mlađa odgojna skupina

Leptirići

3. srednja odgojna skupina Leptirići

Jagodice

1. mlađa odgojna skupina Jagodice

Zvjezdice

2. mlađa odgojna skupina Zvjezdice

Srednja odgojna skupina

Gljivice

1.srednja odgojna skupina Gljivice

Pčelice

2. srednja odgojna skupina Pčelice

Starija odgojna skupina

Ježići

1. starija odgojna skupina Ježići

Kikići

2. starija odgojna skupina Kikići

Mješovita odgojna skupina

Žabice

1. mješovita skupina Žabice

Krijesnice

2. mješovita skupina Krijesnice

Mala škola

Naši osnovnoškolci