Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Zečići

1. jaslička skupina Zečići

Kikići

2. jaslička skupina Kikići

Jabučice

mješovita jaslička skupina Jabučice

Točkice

4. jaslička skupina Točkice

Limači

5. jaslička skupina Limači

Žirafice

6. jaslička skupina Žirafice

Mravići

starija jaslička skupina Mravići

Medvjedići

starija jaslička skupina Medvjedići

Pandice

starija jaslička skupina Pandice

Mlađa odgojna skupina

Lavići

1. mlađa skupina Lavići

Srčeka

2. mlađa odgojna skupina Srčeka

Zebrice

3. mlađa odgojna skupina Zebrice

Srednja odgojna skupina

Kockice

1. srednja odgojna skupina Kockice

Iskrice

2. srednja odgojna skupina Iskrice

Starija odgojna skupina

Jagodice

1. starija odgojna skupina Jagodice

Zvjezdice

2. starija odgojna skupina Zvjezdice

Mješovita odgojna skupina

Kapljice

mješovita odgojna skupina Kapljice

Krijesnice

2. mješovita skupina Krijesnice

Mala škola

Naši osnovnoškolci

Skip to content