Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Medvjedići

0. jaslička skupina Medvjedići

Pandice

1. jaslička skupina Pandice

Lavići

2. jaslička skupina Lavići

Srčeka

3. jaslička skupina Srčeka

Zebrice

4. jaslička skupina Zebrice

Iskrice

1. starija jaslička skupina Iskrice

Kockice

2. starija jaslička skupina Kockice

Mlađa odgojna skupina

Jagodice

1. mlađa odgojna skupina Jagodice

Zvjezdice

2. mlađa odgojna skupina Zvjezdice

Srednja odgojna skupina

Gljivice

1.srednja odgojna skupina Gljivice

Pčelice

2. srednja odgojna skupina Pčelice

Leptirići

3. srednja odgojna skupina Leptirići

Starija odgojna skupina

Ježići

1. starija odgojna skupina Ježići

Kikići

2. starija odgojna skupina Kikići

Mješovita odgojna skupina

Žabice

1. mješovita skupina Žabice

Krijesnice

2. mješovita skupina Krijesnice

Mala škola

Naši osnovnoškolci

Skip to content