Aktivnosti po grupama

Jaslička skupina

Točkice

0. jaslička odgojna skupina Točkice

Limači

1. jaslička odgojna skupina Limači

Žirafice

2. jaslička odgojna skupina Žirafice

Medvjedići

3. jaslička odgojna skupina Medvjedići

Pandice

4. jaslička odgojna skupina Pandice

Mravići

5. jaslička odgojna skupina Mravići

Zebrice

starija jaslička skupina Zebrice

Lavići

starija jaslička skupina Lavići

Srčeka

starija jaslička skupina Srčeka

Mlađa odgojna skupina

Kockice

1. mlađa odgojna skupina Kockice

Iskrice

2. mlađa odgojna skupina Iskrice

Srednja odgojna skupina

Jagodice

1. srednja odgojna skupina Jagodice

Zvjezdice

2. srednja odgojna skupina Zvjezdice

Starija odgojna skupina

Gljivice

1.starija odgojna skupina Gljivice

Pčelice

2. starija odgojna skupina Pčelice

Leptirići

3. starija odgojna skupina Leptirići

Mješovita odgojna skupina

Kapljice

mješovita odgojna skupina Kapljice

Krijesnice

2. mješovita skupina Krijesnice

Mala škola

Naši osnovnoškolci

Skip to content