Dokumenti

Natječaji:

Natječaj – odgojitelj određeno do 01-12-2024 -3 izvršitelja

Natječaj – odgojitelj neodređeno – 1 izvršitelja 18-06-2024

Dokumenti:

ISPRIČNICA

 

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DV MASLAČAK ĐURĐEVAC ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2023.GODINE

Bilješke uz godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za  2021.godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2021

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za 2020.godinu

Godišnji izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za 2019.godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, propačunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj 2017.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DV 2017-2018

Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za pedagošku godinu 2017-2018

Financijski izvještaj 2016..

Plan nabave 2017.

Statut Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac

Katalog informacija Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak 2023

ZAMOLBA ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC- NOVI

Zamolba za upis djeteta u Malu školu NOVO

Izvješće o provedbi Zakona o pravima na pristup informacija za 2019.godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o osnivanju kataloga informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o predškolskom odgoju

Zakon o radu

Zakon o ustanovama