Dokumenti

Natječaji:

Natječaj – odgojitelj neodređeno – 1 izvršitelj 12-10-2020

Natječaj za zapošljavanje stručni suradnik-puno radno vrijeme MZS – 2

Dokumenti:

ISPRIČNICA

Godišnji izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za 2019.godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika RefStr

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, propačunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji izvještaj za 2018. godinu

OGLAS za upis djece 2018-2019

Financijski izvještaj 2017.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DV 2017-2018

Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac za pedagošku godinu 2017-2018

Financijski izvještaj 2016..

Plan nabave 2017.

Statut

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – Dječji vrtić Maslačak 2016

Katalog informacija Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac

Oglas za upis djece

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak

ZAMOLBA ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC

Zahtjev za upis djeteta u Malu školu NOVO

Zahtjev za upis djeteta u Igraonicu

Izvješće o provedbi Zakona o pravima na pristup informacija za 2019.godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o osnivanju kataloga informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o predškolskom odgoju

Zakon o radu

Zakon o ustanovama