HAK u vrtiću – VIDI I KLIKNI

Objavljeno : 25. lis 2018.

HAK u vrtiću – VIDI I KLIKNI

I ove je godine Hrvatski autoklub predstavio preventivno-edukativni program Vidi i klikni. Problem malih pješaka – djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu – u svojstvu putnika. Program obuhvaća niz situacija s kojima se djeca svakodnevno susreću na cestama, a u kojima je važno vidjeti i biti viđen. Pomoću ovog programa, djeca stječu važne informacije i vještine kojima će sigurnije sudjelovati u prometu, ali i pozitivno utjecati na navike i ponašanje svojih roditelja i obitelji. Program se odvija uz pomoć didaktičkih pomagala i električnog automobila, a obuhvaća vježbanje pravilnog korištenja nogostupa, uočavanje prometnih svjetla, propisno prelaženje ceste korištenjem pješačkog prijelaza, simulacija prelaska u situaciji kada nailazi automobil, vježbanje vizualnoga kontakta i komunikacije s vozačem, upoznavanje s rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila, propisno i pravilno sjedenje u automobilu, korištenje dječjih sjedalica i sigurnosnih pojaseva u automobilu. Budući da je program namijenjen djeci u sedmoj godini života, u ovim aktivnostima sudjelovala su djeca skupina „Cvjetići“ i „Loptice“, te djeca dječjeg vrtića „Bubamara“ iz Kalinovca.

Skip to content