Izjava o pristupačnosti

Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac koje se nalazi na adresi www.vrtic-maslacak@djurdjevac.hr

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište www.vrtic-maslacak.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku, a koje ćemo nastojati ispraviti u što kraćem vremenu.

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 1. Neusklađenost sa Zakonom
 • Slike nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
 • Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze u naslovu vijesti nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice
 • Kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice nije moguće.

 

 1. Nerazmjerno opterećenje
 • Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac poziva se na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona.

 

 1. Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteka objavljene prije 23.rujna 2020.godine.čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac. Izjava će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve obavijesti i upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte vrtic.maslacak@djurdjevac.hr

Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti

Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr