NASTAVLJA SE PROVEDBA PROJEKTA U DJEČJEM VRTIĆU „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC – „MASLAČAK ZA SVE -FAZA II“

Objavljeno : 30. pro 2021.

NASTAVLJA SE PROVEDBA PROJEKTA U DJEČJEM VRTIĆU „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC – „MASLAČAK ZA SVE -FAZA II“

Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac nakon uspješno završenog projekta „Maslačak za sve“, kreće s provedbom nastavka projekta pod nazivom „Maslačak za sve – faza II“. Projekt je u potpunosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a putem projekta su dječjem vrtiću dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.260.177,05 kuna.

 

Prije početka provedbe projekta 2018. godine, dječji vrtić provodio je pet kraćih programa i radio u 11 odgojnih skupina. Projektom „Maslačak za sve“ unaprijeđeno je 5 postojećih i uvedeno 6 novih kraćih programa te je uveden poslijepodnevni rad dječjeg vrtića za jednu mješovitu skupinu od 20 djece. Poboljšani su materijalni uvjeti rada u vrtiću, nabavljena je oprema  385.586,06 kuna, didaktika za provedbu kraćih programa u vrijednosti 421.074,00 kune, stručna literatura vrijednosti 7.759,70 kuna, te je provedeno stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i kuhara.

Edukacijama su usavršeni kapaciteti svih odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića na području predškolskog odgoja, emocionalnog pristupa i podršci najranijem razvoju djeteta. Riječ je o edukacijama: Emocionalan razvoj i podrška, Terapeutska igra, Suradnja s roditeljima, Djeca s posebnim potrebama, Uvažavanje različitosti, Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitost, Živjeti različitost, Inkluzija djece s teškoćama u razvoju i Kreativnost kao razvojna kategorija. Edukacijom kuharica poboljšani usavršeni su temelji zdrave prehrane djece vrtićke dobi, a postojeći jelovnici usklađeni su sa prehrambenim smjernicama. Prehrana djece nutritivno i kalorijski prilagođena potrebama djece, uvedene su nove namirnice i izrađen novi koncept pripreme i posluživanja hrane.

Tijekom provedbe projekta zaposleno je 10 novih osoba i to 6 odgojitelja, 1 stručni suradnik i 1 koordinator projekta na puno radno vrijeme, te kuharica i spremačica na 1/2 radnog vremena. Unaprjeđenjem 5 postojećih posebnih programa (engleski, zbor, vjerska, sportska i etno-tradicijska grupa) te uvođenjem 6 novih programa (njemački, likovni, informatika, igraonice za darovitu djecu, eko grupa, i program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“), Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac postao jedini vrtić u Republici Hrvatskoj koji svojim korisnicima-djeci nudi mogućnost izbora između 11 verificiranih kraćih programa. Novi i poboljšani programi su za sve polaznike tokom provedbe projekta bili besplatni, a ukupno ih je polazilo 120 djece.

Poslijepodnevni rad vrtića odvijao se u vremenu od 11 do 21 sat u jednoj skupini od 20 djece. Djeca su imala kompletno prilagođen raspored rada i aktivnosti kao i u redovnom radu vrtića, četiri obroka dnevno, provođenje aktivnosti prema planu i programu odgojitelja, boravak na zraku, dnevni odmor, vrijeme za igru i uključivanje u sve kraće programe koji su se  provodili u vrtiću. Soba odgojne skupine djece poslijepodnevnog rada je opremljena novim namještajem, didaktikom, edukativnim slikovnicama i razvojnim materijalima te je osiguran likovni i potrošni materijal koji su djeca koristila u provedbi svakodnevnih aktivnosti.

 

Provedbom nastavka ovog projekta pod nazivom „Maslačak za sve – faza II“ nastavit će se s unaprjeđenjem usluga dječjeg vrtića. Unaprijedit će se 11 postojećih kraćih programa za 140 djece i 20 roditelja, uvest će se jedan novi posebni program Senzorne integracije te integrirani Montessori program. Uvođenjem Montessori programa stavit će se naglasak na nov pristup upoznavanja djeteta s okolinom i načinom učenja. Montessori  programom potiče se razvoj i povećanje djetetove prirodne radoznalosti kroz poticajnu okolinu i spontano učenje otkrivanjem. Također, potiče se djetetov boravak u prirodi, otkrivanje i upotreba prirodnih materijala što omogućuje spajanje boravka djece u školi u prirodi našeg novootvorenog hostela „Borik“ koji je sa svojim istraživačkim laboratorijima namijenjen upravo ovakvoj metodi učenja i razvoja djece. Kako bi im omogućili neometan boravak u prirodi, planirana je nabava 300 komada kabanica, hlača i čizama, za djecu svih uzrasta od prve do šeste godine života, ali i polaznike predškole.

Svi unaprijeđeni programi, kao ovi novouvedeni, biti će besplatni za sve polaznike čime će svoj djeci biti omogućeno stjecanje novih znanja i vještina.

Projektom će se uvesti produljeni rad dječjeg vrtića za jednu mješovitu odgojnu skupinu djece, zaposlit će se 6 odgojitelja, jedan stručni suradnik i koordinator projekta na puno radno vrijeme, te spremačica i kuharica na 1/2 radnog vremena. Kroz edukacije će se usavršiti kapaciteti 20 odgojitelja i stručnih suradnika, a za provođenje novih programa educirat će se po dvije odgojiteljice. Nabavit će se namještaj i didaktička oprema za provedbu Montessori programa i programa senzorne integracije, didaktika za opremu mješovite odgojne skupine produljenog rada dječjeg vrtića, stručna literatura, informatička oprema za provođenje kraćeg programa informatičke, glazbene i igraonice za potencijalno darovitu djecu, te didaktička oprema za provedbu svih postojećih kraćih programa u ukupnoj vrijednosti od 917.193,05 kuna.

Projektom „Maslačak za sve – faza II“ zaokružene su postojeće ideje o razvoju našeg dječjeg vrtića te sada krećemo s radom na novima. Našim korisnicima želimo pružiti najbolju moguću uslugu, odgoj i razvoj kroz dodatne programe, mogućnost izbora stjecanja različitih znanja na svim područjima dječje percepcije. Kvaliteta predškolskog obrazovanja temelj je za daljnji razvoj, a mi ćemo svojim polaznicima i njihovim roditeljima omogućiti dostupnost razvoja na svih područjima kako bi im osigurali mirno i sretno djetinjstvo te napredak u daljnjem životnom obrazovanju.

 

Skip to content