Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Ana Jovičić – pedagog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Gordana Fundić
 3. Elizabeta Husak
 4. Slavica Islam
 5. Danijela Jaković
 6. Antonia Janči
 7. Katarina Jelinek
 8. Ana Josipović
 9. Marina Kiš
 10. Doroteja Klasan
 11. Ivana Koščak
 12. Renata Kovačić
 13. Paula Lacković
 14. Ljiljana Lenardić
 15. Iva Lukić
 16. Ana-Marija Maletić
 17. Valentina Magdić
 18. Klara Markač
 19. Dubravka Markovica
 20. Stela Mihaldinec – RN
 21. Antonela Ormanec
 22. Anamari Pašica
 23. Maja Pintar
 24. Ljiljana Puhač
 25. Sabine Stanešić
 26. Iva Šandor
 27. Monika Šemiga
 28. Martina Šimeg
 29. Željka Škrinjar
 30. Tihana Švetak
 31. Marija Vinković
 32. Veronika Zglavnik

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Lana Prečko
 2. Lucija Talan
 3. Klara Markač
 4. Ivana Manolić
 5. Maja Martinović

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Martina Kovačević
 3. Dubravka Erhatić
 4. Jasna Roštan

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas
 4. Tanja Horvat
 5. Đurđica Rodman

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Petra Hodalić – predstavnica roditelja

 

Skip to content