Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

u.z.Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ivana Mihotić – psiholog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Marija Čupen Tomica
 3. Ivana Fucak
 4. Elizabeta Husak
 5. Slavica Islam
 6. Ana Josipović
 7. Marina Kiš
 8. Silvana Kolar
 9. Renata Kovačić
 10. Ivana Kranželić
 11. Ljiljana Lenardić
 12. Valentina Magdić
 13. Dubravka Markovica
 14. Žaklina Moslavac
 15. Senka Mujić
 16. Ana Peroković
 17. Maja Peroković
 18. Maja Pintar
 19. Antonia Prilika
 20. Ljiljana Puhač
 21. Martina Rabađija
 22. Katarina Ružman
 23. Danijela Seleš
 24. Sabine Stanešić
 25. Iva Šandor
 26. Vesna Šoštarić
 27. Tihana Švetak
 28. Marija Vinković

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Martina Petras
 2. Petra Špegelj

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Đurđa Gregurek
 3. Mirjana Horvat
 4. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Kristina Grdan

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Andrea Roštan
 2. Ljubica Šinko
 3. Kristina Grdan

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Marinela Bedeković Prevedan – predstavnica roditelja