Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ivana Mihotić – psiholog

Ana Jovičić – pedagog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Helena Holjevac
 3. Elizabeta Husak
 4. Slavica Islam
 5. Antonia Janči
 6. Ana Josipović
 7. Marina Kiš
 8. Renata Kovačić
 9. Ivana Kranželić
 10. Ljiljana Lenardić
 11. Valentina Magdić
 12. Dubravka Markovica
 13. Žaklina Moslavac
 14. Senka Mujić
 15. Kristina Novak – RN
 16. Anamari Pašica
 17. Ana Peroković
 18. Maja Pintar
 19. Ljiljana Puhač
 20. Iva Radman – RN
 21. Danijela Seleš
 22. Sabine Stanešić
 23. Iva Šandor
 24. Ines Šarac – RN
 25. Tihana Švetak
 26. Marija Vinković
 27. Ana Zlatar
 28. Ana Zlatović

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Iva Tomašek
 2. Veronika Zglavnik

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat
 3. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Josip Nikšić

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas
 4. Tanja Horvat

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Marinela Bedeković Prevedan – predstavnica roditelja