Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ana Jovičić – pedagog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Mia Dolček -RN
 3. Elizabeta Husak
 4. Slavica Islam
 5. Antonia Janči
 6. Ana Josipović
 7. Marina Kiš
 8. Doroteja Klasan
 9. Ivana Koščak
 10. Renata Kovačić
 11. Paula Lacković
 12. Ljiljana Lenardić
 13. Valentina Magdić
 14. Klara Markač
 15. Dubravka Markovica
 16. Anamari Pašica
 17. Maja Pintar
 18. Lana Prečko
 19. Ljiljana Puhač
 20. Iva Radman – RN
 21. Sabine Stanešić
 22. Iva Šandor
 23. Martina Šimeg
 24. Tihana Švetak
 25. Marija Vinković
 26. Simona Zorić Pakasin – RN
 27. Lucija Talan
 28. Iva Tomašek
 29. Veronika Zglavnik

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Danijela Jaković
 2. Monika Šemiga

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat
 3. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Josip Nikšić

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas
 4. Tanja Horvat
 5. Đurđica Rodman

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Petra Hodalić – predstavnica roditelja

 

Skip to content