Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ivana Mihotić – psiholog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Marija Čupen Tomica
 3. Mia Dolček
 4. Martina Herent
 5. Helena Holjevac
 6. Elizabeta Husak
 7. Slavica Islam
 8. Ana Josipović
 9. Marina Kiš
 10. Renata Kovačić
 11. Ivana Kranželić
 12. Ljiljana Lenardić
 13. Valentina Magdić
 14. Dubravka Markovica
 15. Žaklina Moslavac
 16. Senka Mujić
 17. Ana Peroković
 18. Maja Pintar
 19. Anita Premec
 20. Antonia Janči
 21. Ljiljana Puhač
 22. Martina Rabađija
 23. Danijela Seleš
 24. Sabine Stanešić
 25. Iva Šandor
 26. Vesna Šoštarić
 27. Tihana Švetak
 28. Marija Vinković

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Anamari Pašica
 2. Ana Zlatar
 3. Dajana Cik
 4. Iva Tomašek
 5. Veronika Zglavnik

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat
 3. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Josip Nikšić

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Marinela Bedeković Prevedan – predstavnica roditelja