Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ana Jovičić – pedagog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Helena Holjevac
 3. Elizabeta Husak
 4. Slavica Islam
 5. Antonia Janči
 6. Ana Josipović
 7. Marina Kiš
 8. Renata Kovačić
 9. Ljiljana Lenardić
 10. Valentina Magdić
 11. Dubravka Markovica
 12. Senka Mujić
 13. Anamari Pašica
 14. Ana Peroković
 15. Maja Pintar
 16. Ljiljana Puhač
 17. Sabine Stanešić
 18. Iva Šandor
 19. Tihana Švetak
 20. Marija Vinković
 21. Ana Zlatar
 22. Ana Zlatović
 23. Simona Zorić Pakasin – RN
 24. Iva Tomašek
 25. Veronika Zglavnik

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Ivana Koščak
 2. Josipa Šimeg
 3. Martina Šimeg
 4. Lucija Talan
 5. Lana Prečko

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat
 3. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Josip Nikšić

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas
 4. Tanja Horvat
 5. Đurđica Rodman

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Marinela Bedeković Prevedan – predstavnica roditelja

 

Skip to content