Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ana Jovičić – pedagog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Helena Holjevac
 3. Elizabeta Husak
 4. Slavica Islam
 5. Antonia Janči
 6. Ana Josipović
 7. Marina Kiš
 8. Renata Kovačić
 9. Ljiljana Lenardić
 10. Valentina Magdić
 11. Dubravka Markovica
 12. Žaklina Moslavac
 13. Senka Mujić
 14. Kristina Novak – RN
 15. Anamari Pašica
 16. Ana Peroković
 17. Maja Pintar
 18. Ljiljana Puhač
 19. Iva Radman – RN
 20. Danijela Seleš
 21. Sabine Stanešić
 22. Iva Šandor
 23. Ines Šarac – RN
 24. Tihana Švetak
 25. Marija Vinković
 26. Ana Zlatar
 27. Ana Zlatović
 28. Simona Zorić Pakasin – RN

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Iva Tomašek
 2. Veronika Zglavnik

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat
 3. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Josip Nikšić

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas
 4. Tanja Horvat
 5. Đurđica Rodman

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Marinela Bedeković Prevedan – predstavnica roditelja

 

Skip to content