Zaposlenici

Našeg vrtića ne bi bilo da nema naših vrijednih zaposlenika:

RAVNATELJICA:

Marija Čupen Tomica

TAJNIŠTVO:

Maja Hrvatić Padovan

STRUČNI SURADNICI:

Antonija Vranić – logoped

Ana Jovičić – pedagog

ODGOJITELJICE:

 1. Diana Bolteković Tkalec
 2. Gordana Fundić
 3. Elizabeta Husak
 4. Slavica Islam
 5. Danijela Jaković
 6. Antonia Janči
 7. Ana Josipović
 8. Marina Kiš
 9. Ivana Koščak
 10. Renata Kovačić
 11. Paula Lacković
 12. Ljiljana Lenardić
 13. Ana-Marija Maletić
 14. Valentina Magdić
 15. Klara Markač
 16. Dubravka Markovica
 17. Stela Mihaldinec – RN
 18. Anamari Pašica
 19. Maja Pintar
 20. Lana Prečko
 21. Ljiljana Puhač
 22. Iva Radman – RN
 23. Sabine Stanešić
 24. Iva Šandor
 25. Monika Šemiga
 26. Martina Šimeg
 27. Željka Škrinjar
 28. Tihana Švetak
 29. Marija Vinković
 30. Lucija Talan
 31. Iva Tomašek
 32. Veronika Zglavnik

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / ODGOJITELJICE:

 1. Katarina Jelinek
 2. Doroteja Klasan

MEDICINSKE SESTRE:

 1. Branka Blažok
 2. Mirjana Horvat
 3. Sonja Mesić

KUHARI/KUHARICE:

 1. Blaženka Dokuš
 2. Slavica Aurer
 3. Martina Kovačević
 4. Josip Nikšić

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE / KUHARI

SPREMAČICE:

 1. Ljubica Šinko
 2. Dubravka Zenkić
 3. Željka Matas
 4. Tanja Horvat
 5. Đurđica Rodman

PRALJA/ŠVELJA:

 1. Sanja Plemenčić

DOMAR:

 1. Vlado Nikša

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 

 1. Dajana Milodanović- predsjednica
 2. Maja Hrvatić Padovan – član
 3. Katica Blažok – član
 4. Marina Kiš – predstavnica odgojitelja
 5. Petra Hodalić – predstavnica roditelja

 

Skip to content