ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „Maslačak za sve-faza 2“

Objavljeno : 9. pro 2022.

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „Maslačak za sve-faza 2“

U prostoru Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, održana je Početna konferencija projekta „Maslačak za sve-faza2“. ,

Projekt „Maslačak za sve-faza2“ prijavljen je u suradnji s Gradom Đurđevcom, a radi se o projektu za Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projekt je u potpunosti financiran od Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a putem projekta su dječjem vrtiću dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.260.177,05 kuna. Projekt predstavlja nastavak projekta „Maslačak za sve“ , njegovom provedbom osiguran je produljeni rad vrtića, poboljšati materijalni uvjeti rada u vrtiću te omogućiti provođenje posebnih programa za sve polaznike našeg vrtića.

Cilj provedbe projekta je kroz niz mjera i aktivnosti doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji koje imaju djecu uključenu u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te unaprjeđenje usluga kratkih programa i produljenje rada DV.

Provedbom nastavka ovog projekta pod nazivom „Maslačak za sve – faza II“ omogućeno je  uvođenje novog posebnog programa Senzorne integracije te integriranog Montessori programa. Uvođenjem Montessori programa stavit će se naglasak na nov pristup upoznavanja djeteta s okolinom i načinom učenja. Montessori  programom potiče se razvoj i povećanje djetetove prirodne radoznalosti kroz poticajnu okolinu i spontano učenje otkrivanjem. Također, potiče se djetetov boravak u prirodi, otkrivanje i upotreba prirodnih materijala što omogućuje spajanje boravka djece u školi u prirodi našeg novootvorenog hostela „Borik“ koji je sa svojim istraživačkim laboratorijima namijenjen upravo ovakvoj metodi učenja i razvoja djece.

Svi unaprijeđeni programi, kao i ovi novouvedeni, su besplatni za sve polaznike čime će svoj djeci biti omogućeno stjecanje novih znanja i vještina.

Projektom je uveden produljeni rad dječjeg vrtića za zaposleno je  6 odgojitelja, jedan stručni suradnik i koordinator projekta na puno radno vrijeme, te spremačica i kuharica na 1/2 radnog vremena.

Kroz edukacije će se usavršiti kapaciteti 20 odgojitelja i stručnih suradnika, a za provođenje novih programa educirat će se po dvije odgojiteljice. Nabavit će se namještaj i didaktička oprema za provedbu Montessori programa i programa senzorne integracije, didaktika za opremu mješovite odgojne skupine produljenog rada dječjeg vrtića, stručna literatura, informatička oprema za provođenje kraćeg programa informatičke, glazbene i igraonice za potencijalno darovitu djecu, te didaktička oprema za provedbu svih postojećih kraćih programa.

Ovim projektom zaokružene su postojeće ideje o razvoju našeg dječjeg vrtića te sada krećemo s radom na novima. Našim korisnicima želimo pružiti najbolju moguću uslugu, odgoj i razvoj kroz dodatne programe, mogućnost izbora stjecanja različitih znanja na svim područjima dječje percepcije. Kvaliteta predškolskog obrazovanja temelj je za daljnji razvoj, a mi ćemo svojim polaznicima i njihovim roditeljima omogućiti dostupnost razvoja na svih područjima kako bi im osigurali mirno i sretno djetinjstvo te napredak u daljnjem životnom obrazovanju.

 

 

Skip to content