Programi

Polazište primarnog programa rada su:

 • zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
 • prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja
 • programsko usmjeravanje odgoja i obrazovanje
 • program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece
 • razvojne sposobnosti djece

Ciljevi su:

 • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu djeteta
 • cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala
 • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
 • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
 • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
 • njegovanje mirotvornog ponašanja
 • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
 • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionika

U sklopu redovnog primarnog programa, a u cilju obogaćivanja odgojno-obrazovnog programa u radu s djecom provodi se: 

 • program za održivi razvoj
 • preventivni i zaštitni program
 • primarni program s integracijom djece s teškoćama u razvoju
Skip to content