Igraonica od 3 do 6 god.

Program se temelji na poticanju dječjeg socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja, u uvjetima zajedničke igre s djecom i drugim odraslima. Osmišljena kao program za djecu predškolske dobi, igraonica aktivno uključuje i odrasle u rad te se ostvaruje kroz zajedničko druženje djece, roditelja i drugih odraslih.

Uključivanje roditelja u rad igraonice  i njihovo obrazovanje za roditeljsku funkciju provodi se kao cjelovit program rada s roditeljima. Sadržaji rada za igraonicu planiraju se tjedno, a posebno se razrađuju u dnevnoj pripremi za rad. Koncipirani su u vidu poticaja za igru, aktivnosti i izražavanja, a njihova realizacija ovisi o interesima djece za ponuđenu igru ili aktivnost, broju prisutne djece, djeci koja dolaze prvi put , iznimnim događajima u okolini.

Različite igre i aktivnosti (igre igračkama , igre s pravilima, igre i aktivnosti s područja glazbenog, scenskog, dramskog, likovnog i govornog izraza i sl.) kombiniraju se i izmjenjuju stvarajući cjelinu u kojima djeca sudjeluju po želji, a uključuju se uz puno uvažavanje njihove inicijative i stvaralaštva.

ZADACI IGRAONICE:

  • omogućiti djeci igru i socijalizaciju u društvu vršnjaka, stjecanje osjećaja zajedništva i pripadnosti skupini djece
  • osigurati djeci poticajnu sredinu u kojoj će razvijati svoje potencijale stječući pozitivnu sliku o sebi i svijesti o vlastitoj sposobnosti
  • omogućiti djeci učenje i obogaćivanje svih oblika komunikacije u sredini bogatoj interakcijom, a naročito na s obzirom na različite dobi istodobno prisutne djece
  • širiti spoznaje djeteta , razvijati njegove intelektualne i tjelesne sposobnosti
  • omogućiti djetetu da emocionalno sazrijeva uzprirodno, postupno odvajanje od roditelja i uključivanje u organizirane aktivnosti s djecom

TE

  • omogućiti roditelju da stjeće spoznaje o važnosti dječje igre i uči svoju ulogu u njoj, promatranjem i neposrednim sudjelovanjem
  • omogućiti roditelju da procjenjuje vlastite odgojne postupke i metode kroz promatranje rada odgojitelja i sudjelovanje u radu s djecom
Skip to content