PROJEKT SKUPINE ZVJEZDICE

Objavljeno : 3. kol 2022.

PROJEKT SKUPINE ZVJEZDICE

Početkom nove pedagoške godine, bez previše razmišljanja o temi godišnjeg projekta, već inspirirane željenim ciljem, kao temu projekta izabrale smo „najljepše bajke svijeta“. Radi užurbane svakodnevice gotovo svih roditelja danas, iz dana u dan u razgovoru s njima, kao i u radu s djecom, uviđamo ogroman nedostatak slobodnog vremena roditelja/skrbnika za djecu. Jureći za poslovnim i drugim obavezama koje uz mnogo vremena roditeljima/skrbnicima uzimaju i velik udio strpljenja i motivacije za druženjem s njihovom vlastitom djecom, provođenjem navedene teme projekta, željele smo djeci, ali i njihovim roditeljima ukazati na ljepotu i važnost knjige koja u ovom „digitaliziranom“ svijetu današnjice sve više pada u zaborav. U cjelokupnom dječjem razvoju od iznimne je važnosti čitanje knjiga i to već od djetetove najranije dobi. Ritual čitanja i pričanja ima važnu ulogu u životu djeteta predškolske dobi. Odrasla osoba, roditelj/skrbnik koji priča ili čita priču djetetu, izgrađuje s djetetom osjećaj bliskosti i povezanosti, a dijete se osjeća zadovoljno jer mu je roditelj/skrbnik posvetio svoje vrijeme i pažnju. Kroz čitanje i pričanje dijete i roditelj/skrbnik se bolje upoznaju, jer tako on uočava djetetove interese, sposobnosti, način razmišljanja, potrebe pa i njegove strahove. Čitanje i pričanje pomaže cjelokupnom razvoju djeteta.
Provođenjem projekta, uz „oživljavanje“ knjiga čitanjem kod kuće i jačanjem bliskosti roditelja/skrbnika s djecom, raznovrsnim smo aktivnostima i igrama kod djece razvijale sposobnost slušanja i razumijevanja literarnih i scenskih djela, poticale ih na prepričavanje onoga što su čuli točnim, odnosno kronološkim redoslijedom, razvijale smo njihov jezik i govorne vještine, zatim pozitivne stavove prema okolini kao i pozitivna emocionalna stanja te pozornost koja je kod djece bila dosta kratkotrajna u odnosu na trenutnu razinu pozornosti. Slušanjem bajki s razumijevanjem i analize svake pročitane bajke, djeca su razvila sposobnost uočavanja problematike tih literarnih djela čime su ostvarila napredak u razvoju operativnog mišljenja, razvoju pamćenja, koncentracije i pažnje. Djeca su svaku pročitanu bajku detaljno analizirala i usvojila kroz mnogobrojne društvene i stolno-manipulativne igre (igre spajanja pojmova, slikovne slagalice-tangrami, puzzle, igra pričalica – nizalica, igra „pogodi koji sam lik iz bajke“ i još mnogo drugih). Osim igri, neke od ostalih provedenih aktivnosti bile su raznovrsne likovne aktivnosti kojima su djeca upotpunila svoje dramske improvizacije, a čijim su izvođenjem razvijala govorne vještine i osjećaj sigurnosti i opuštenosti prilikom javnog izlaganja te obogatila svoju maštu.
Tijekom ove pedagoške godine, provođenjem projekta „najljepše bajke svijeta“, ostvarene su gotovo sve planirane aktivnosti, željeni cilj je u potpunosti ostvaren, a napredak djece vidljiv u njihovom radu i ponašanju. U budućem ćemo radu, kao i do sada isticati važnost knjige i nastaviti raditi na dječjem napretku na svim razvojnim područjima.

Odgojiteljice: Elizabeta i Ivana

 

 

Skip to content