Say hello to the world

Objavljeno : 16. stu 2016.

Say hello to the world

Dječji vrtić “Maslačak” i skupina “Patkice” u pedagoškoj godini 2016/2017 uključeni su u međunarodni projekt “Say hello to the world”. Cilj projekta je povezivanje vrtića i djece iz 2 države. Projekt se provodi na principu 5 prstiju, gdje svaki prst označava 1 temu :

  • Palac – ovo sam ja
  • Kažiprst – ja i moja obitelj
  • Srednji prst – ja i moj vrtić
  • Prstenjak – ja i moj grad
  • Mali prst – ja i moja država

Svaki prst (tema) se obrađuje kroz mjesec. Nakon odrađene teme, slijedi video javljanje pute Skype-a. Za svaku temu su predviđena 2 javljanja ( za vrijeme jednog javljanja jedan se vrtić predstavlja, a drugi promatra, a u drugom javljanju obrnuto). Predviđeno je da javljanja traju 5-15 minuta i za to vrijeme potrebno se što kreativnije predstaviti. Nakon javljanja, voditeljica projekta ( ravnateljica Martina Repić) ispunjava evaluaciju odrađenog. Evaluacija se ispunjava na engleskom jeziku u internet aplikaciji „Myhello“.  Na kraju se piše završna evaluacija na temelju koje vrtić dobiva međunarodni certifikat „ Tolerantan vrtić “, a voditeljice međunarodno priznanje. Skupina iz vrtića koja sudjeluje u projektu je skupina Patkice (odgajateljice Katarina Ružman i Renata Kovačić).  Našem vrtiću partner je vrtić iz Slovenije, mjesto Kamnik, skupina Sončki.

Skip to content