TRI, DVA, JEDAN… ŠKOLA

Objavljeno : 12. velj 2022.

TRI, DVA, JEDAN… ŠKOLA

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu u životu svakog djeteta. Dijete se odvaja od obitelji, vrtićkih prijatelja i od odgojiteljica. Ono započinje život poprilično različit od života u obitelji i vrtiću. Polaskom u školu ono će se po prvi puta susresti s pravim obavezama i odgovornostima.

Da bi dijete uspješno funkcioniralo u školi i bilo motivirano, potrebno je graditi pozitivan stav prema školi. Ta motivacija će mu pomoći da lakše uči.

Uspješno snalaženje u školi ovisi i o tome koliko je dijete spremno za polazak u školu tj. koliko je dobro ono pripremljeno od najranije dobi. Priprema djeteta za školu počinje od samog djetetovog rođenja tako da i roditelji kod kuće i osoblje u vrtiću stvaraju uvjete za razvoj uspješnog školarca.

Važno je da dijete krene u školu u pravom trenutku za njega, tj. u trenutku njegove zrelosti za to. Spremnost ili zrelost za školu je kombinacija mnogo različitih sposobnosti, vještina, znanja, navika i motivacije, a odnosi se na socio-emocionalnu, spoznajnu, govorno-jezičnu i tjelesnu zrelost.

Socio – emocionalna spremnost je svojevrsni temelj svega. Ako je on postavljen, dijete će puno lakše usvojiti ostale vještine i znanja koja se od njega očekuju. Prije polaska u školu očekuje se da dijete više ne pokazuje teškoće prilikom odvajanja od roditelja, da uspješno ostvaruje kontakt s drugom djecom i odraslima i da surađuje. Važno je da prepoznaje i uvažava potrebe drugih te da eventualne sukobe rješava na konstruktivan način.

Spoznajna spremnost odnosi se na osnovna znanja o sebi, obitelji, prirodi i prirodnim pojavama, razumijevanje prostornih, vremenskih i količinskih odnosa, vizualnu percepciju, pamćenje, logičko zaključivanje i imenovanje boja. Spoznajna zrelost podrazumijeva mogućnost zadržavanja pažnje minimalno 15 – 20 minuta.

Govorno-jezična spremnost podrazumijeva gramatički ispravno izražavanje, čisto izgovaranje glasova, rastavljanje riječi na glasove i njihovo spajanje u riječ (glasovna analiza i sinteza), razumijevanje uputa, samostalno izražavanje te razvijenost rječnika. Prije polaska u školu dijete ne mora znati čitati i pisati.

Tjelesna zrelost podrazumijeva vještinu pokreta i ravnoteže u svim oblicima prirodnog kretanja, tjelesnu razvijenost (visina i težina), razvijenost vida i sluha, usvojene navike hranjenja i spavanja te uspostavljena kontrola fizioloških funkcija.

U vašim kućnim aktivnostima omogućite djetetu puno različitih oblika kretanja, boravak i igru na otvorenom, crtanje, slikanje, izrezivanje, lijepljenje, modeliranje, zakopčavanje dugmića, guljenje voća prstima i bilo koje druge aktivnosti koje uključuju mišiće prstiju i šake kako bi se poticao razvoj fine motorike tj. grafomotorike

I za kraj, nemojte zaboraviti da igra djeteta ne prestaje odlaskom u školu, ona je djetetova stalna potreba i nužnost. Dijete treba imati vremena za igru jer kroz igru ono najlakše uči, opušta se i zabavlja, razvija razne vještine i sposobnosti i na kraju krajeva osjeća se dobro.

Ana Jovičić, prof. ped.

Skip to content