Upisi

Rješenje o upisu:

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024-2025 u 10-satni cjelodnevni program

 

Upis djece u jaslice i vrtić

Dječji vrtić Maslačak OGLAŠAVA predbilježbe djece za smještaj u jaslice i vrtić za pedagošku godinu 2024./2025.

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati zamolbu, te odgovarajući upitnik:

ZAMOLBA ZA UPIS U VRTIĆ I JASLICE (kliknite i isprintajte)

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ/JASLICE

Uz Zamolbu za upis djeteta u vrtić/jaslice potrebno je priložiti:

 1. Popunjeni obrazac Zamolbe za upis ( preuzeti na web stranici dječjeg vrtića )
 2. Preslika rodnog lista djeteta
 3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
 4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
 5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
 6. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta ( potrebno dostaviti najkasnije do 01.09.2024.godine )
 7. Presliku knjižice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
 8. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/
  skrbnika

 

DOKUMENTACIJA ZA  OSTVARIVANJE  PREDNOSTI  PRI UPISU:

 1. Preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici
 2. Dokaz o statusu roditelja stradalnika Domovinskog rata
 3. Dokaz o statusu roditelja korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu
 4. Presliku važećeg rješenja o doplatku za djecu (ukoliko se isti ostvaruje)
 5. Rješenje o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
 6. Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama članka 6.alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10)
 7. Za djecu koja imaju prijavljeno prebivalište izvan područja Grada Đurđevca – suglasnost nadležne općine/grada o sufinanciranju

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “MASLAČAK“” Đurđevac možete pronaći ovdje – Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak .

Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac

Ekonomska cijena vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac određuje se u iznosu od 172,54/1.300,00 kuna mjesečno po djetetu.

Participacija roditelja – korisnika usluga u ekonomskoj cijeni određuje se u mjesečnim iznosima i to:

 • boravak jednog djeteta  66,36€/500,00 kuna
 • boravak drugog djeteta  39,82€/300,00 kuna
 • boravak trećeg djeteta besplatno/0
 • samohrani roditelj  39,82€/300,00 kuna
 • čuvanje mjesta  33,18€/250,00 kuna
 • korištenje godišnjeg odmora  33,18€/250,00 kuna

Tečaj: 1€ = 7,53450 kn