Upisi

Rješenje o upisu:

Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak Đurđevac 2021-2022

Upis djece u jaslice i vrtić

Dječji vrtić Maslačak OGLAŠAVA predbilježbe djece za smještaj u jaslice i vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati zamolbu, te odgovarajući upitnik:

ZAMOLBA ZA UPIS U VRTIĆ I JASLICE (kliknite i isprintajte)

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ/JASLICE

Uz Zahtjev za upis djeteta u vrtić/jaslice potrebno je priložiti:

 1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis ( preuzeti na web stranici dječjeg vrtića )
 2. Preslika rodnog lista djeteta
 3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
 4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
 5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
 6. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
  predškolskog djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 01.09.2020.godine)
 7. Presliku knjižice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
 8. Presliku važećeg rješenja o doplatku za djecu (ukoliko se isti ostvaruje)
 9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/
  skrbnika

*Dodatna dokumentacija – dostavlja se ako postoji pravo ili priznati status.

 1. Preslika Izvadka iz matice rođenih za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici
 2. Dokaz o statusu roditelja hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata
 3. Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu
 4. Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu
 5. Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta sa teškoćama u razvoju, sukladno odredbama članka 6.alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja ( NN broj: 63/08 i 90/10 )
 6. Potvrda centra za socijalnu skrb za djecu smješetenu u udomiteljskim obiteljima
 7. Suglasnost nadležne Općine/Grada o sufinanciranju boravka djeteta u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac za djecu koja imaju prijavljeno prebivalište izvan područja Grada Đurđevca

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “MASLAČAK“” Đurđevac možete pronaći ovdje – PRAVILNIK O UPISU DJECE.

Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac

Ekonomska cijena vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac određuje se u iznosu od 1.300,00 kuna mjesečno po djetetu.

Participacija roditelja – korisnika usluga u ekonomskoj cijeni određuje se u mjesečnim iznosima i to:

 • boravak jednog djeteta 500,00 kuna
 • boravak drugog djeteta 300,00 kuna
 • boravak trećeg djeteta besplatno
 • samohrani roditelj 300,00 kuna
 • čuvanje mjesta 250,00 kuna
 • korištenje godišnjeg odmora 250,00 kuna

Plaćanje posebnih i obogaćenih programa:

 • program ranog učenja engleskog jezika – kraći program – 110,00 kuna
 • primarni program obogaćen športskim programom – 85,00 kuna
 • igraonica od 3-6 godina – 85,00 kuna
 • program vjerskog odgoja – besplatno
 • etno-tradicijski program – 60,00 kuna