EKO KOCKICE

Objavljeno : 12. lis 2020.

EKO KOCKICE

Eko temu smo započeli gledajući Pepa Pig reciklira. Temu smo popratili slikovnicama „Dvije kante za smeće“ i „Papir ili plastika“. Osjetilom opipa i kroz slikovnice djeca su spoznala razliku između plastike i papira te su sami odvajali papir i plastiku u odgovarajuće spremnike u garderobi. Šetajući širom okolicom vrtića uočili smo plave i žute vreće u kojima ljudi odvajaju plastiku i papir.  Aktivnosti smo upotpunili igrokazom „Pogledajte sada što žutoj kanti pripada“ te pripremom papira za reciklažu. Spoznali smo da iskorišteni predmeti nisu nužno otpad, nego se mogu ponovno iskoristiti te smo tako čepove iskoristili za likovnu aktivnost. Ovim aktivnostima potaknuli smo djecu da sortiraju materijale koje koriste u igri, da uočavaju razliku između papira i plastike da se odgovorno ponašaju prema otpadu.

Odgojiteljice: Danijela i Veronika

Skip to content