Projekt “Maslačak za sve”

Naziv projekta: “Maslačak za sve”

UP.02.2.2.08.0019

 

Korisnik Projekta: Grad Đurđevac

Projektni partner: Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 5.134,761,20 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 5.134.761,20 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 21.09.2018. – 21.03.2021.

Kontakt korisnika projekta:

Grad Đurđevac

Stjepana Radića 1, Đurđevac

tel: 048/811-052

email: grad@djurdjevac.hr

web: http://djurdjevac.hr

 

Za više informacija o EU fondovima:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

web: http://www.strukturnifondovi.hr

 

Cilj provedbe projekta:

 • kroz niz mjera i aktivnosti doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji koje imaju djecu uključenu u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • unaprjeđenje postojećih kraćih programa i uvođenje novih kraćih programa besplatnih za korisnike
 • produljenje rada Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac
 • edukacija i usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika
 • povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja na svim razinama neovisno o ekonomkom statusu pojedinca
 • zapošljavanje stručnog suradnika, odgojitelja i pomoćno-administrativnog osoblja

 

“Maslačak za sve” je projekt u trajanju od 30 mjeseci, a baziran je na unaprjeđenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškloskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac. U potpunosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Poslijepodnevni rad dječjeg vrtića: 

 • radno vrijeme vrtića 11:00 – 21:00 sati, skupina od 20 djece
 • prilagođen raspored rada i aktivnosti kao i u redovnom vrtiću
 • četiri obroka dnevno, provođenje aktivnosti prema planu i programu odgajatelja
 • vrijeme za igru i boravak na zraku
 • uključivanje u kraće programe

 

„Maslačak za sve“ je projekt baziran na unaprjeđenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac. U potpunosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a putem projekta su dječjem vrtiću dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 5.134.761,20 kuna.

Cilj provedbe projekta je kroz niz mjera i aktivnosti doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji koje imaju djecu uključenu u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te unaprjeđenje usluga kratkih programa i produljenje rada DV. Provedba projekta započela je 21.09.2018. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Korisnika-Grada Đurđevca, a vrtić kao partner će sa poslijepodnevnim radom i ostalim planiranim aktivnostima krenuti 01.12.2018. godine.

Projektom je osiguran poslijepodnevni rad vrtića za jednu mješovitu skupinu od 20 djece i općenito poboljšanje materijalnih uvjeta rada u vrtiću. Sredstvima dobivenim putem projekta financirat će se nabava opreme vrijednosti 385.586,06 kuna, didaktike za provedbu kraćih programa u vrijednosti 421.074,00 kune, stručne literature vrijednosti 7.759,70 kuna, te će se provesti stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i kuhara. Tijekom provođenja projekta zaposlit će se 10 novih osoba i to 6 odgojitelja, 1 stručni suradnik i 1 koordinator projekta na puno radno vrijeme, te kuharica i spremačica na 1/2 radnog vremena. Unaprijedit će se 5 postojećih posebnih programa (engleski, zbor, vjerska, sportska i etno-tradicijska grupa) te će se uvesti 6 novih programa (njemački, likovni, informatika, igraonice za darovitu djecu, eko grupa, i program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“). Projektom će se educirati i usavršiti kapaciteti odgojitelja te stručnih suradnika vrtića kroz niz edukacija namijenjenih odgojiteljima i stručnim suradnicima dok će se za svaki novi program educirati po dvije odgojiteljice. Novi i poboljšani programi će biti besplatni za sve polaznike te će veći broj roditelja biti u mogućnosti priuštiti svojoj djeci stjecanje novih znanja i vještina.

Poslijepodnevni rad vrtića planira se u vremenu od 11 do 21 sat u jednoj skupini od 20 djece. Djeca će imati kompletno prilagođen raspored rada i aktivnosti kao i u redovnom radu vrtića što između ostalog podrazumijeva i četiri obroka dnevno, provođenje aktivnosti prema planu i programu odgojitelja, boravak na zraku, dnevni odmor, vrijeme za igru i uključivanje u sve kraće programe koji će se provoditi u vrtiću.

 

Maslačak za sve – Izvještaj 1. kvartala