GLJIVICE MATEMATIČARI

Objavljeno : 20. ruj 2021.

GLJIVICE MATEMATIČARI

Prednosti našeg smještaja u Osnovnoj školi su blizina parka, centar grada, tržnica, knjižnica,… Tijekom jedne od svakodnevnih šetnji kroz park, brali smo žir i divlje kestene. U tjednu aktivnosti na temu jesen, pripremili smo klipove kukuruza koje smo runili te sakupili zrnje graha. Tako smo pripremili materijale za matematičke igre što je djeci bilo važno jer su sudjelovali u pripremi. Zanimljivo je kako za takve jednostavne aktivnosti možemo iskoristiti sve što imamo oko sebe, a potiču pozitivnu atmosferu unutar skupine. Već u parku, uočili smo da su kesteni i jako debeli, srednji i jako mali koje smo nazvali beba kesteni. Za predmatematičku vještinu nizanje koje razvija koncentraciju i uočavanje redoslijeda, iskoristili smo ubrane kestene i žirove. Zrnje kukuruza poslužilo nam je za izradu geometrijskih likova koje djeca imenuju i crtaju već od jaslica, a u ovoj dobi ih mogu konstruirati od plastelina, meke žice, štapića,…  Da brojimo s razumijevanjem, zrnje kukuruza i graha koristili smo za pridruživanje brojke i količine. To nam se svidjelo pa smo osmislili igru Semafor. Birali smo brojke koje su potom prijatelji trebali prikazati količinski plodinama. Dijete semafor je osim što je imalo ulogu biranja brojke, nakon igre mijenjalo ulogu u učitelja/icu koji/a je provjeravao/la točnost riješenosti zadataka. Igra semafor nas je dojmila da smo je igrali još nekoliko dana. Shvatili smo da matematika nije tako strašna.

Odgojiteljice: Ljiljana i Ana

 

Skip to content