JA HOĆU, JA MOGU

Objavljeno : 15. ožu 2021.

JA HOĆU, JA MOGU

Srčeka su počela s odvikavanjem od pelena! Na putu samostalnosti nalazi se i ovaj zadatak. Promatrajući djecu primijetile smo da ima djece koja duži period imaju suhu pelenu. To je samo jedan od pokazatelja da se može krenuti s odvikavanjem. Nadalje, dijete vidljivo pokazuje da je već obavilo nuždu ili da je trenutno obavlja, koristi riječi za veliku ili malu nuždu (piškiti- kakati). Važno je da kad primijetite da je poslije popodnevnog spavanja dijete često suho, da ga se posjedne na tutu (nonu – noćnu posudu). Čitali smo i slikovnicu „Ivina posebna posuda“. Bez djetetove fiziološke zrelosti i emocionalne spremnosti na suradnju, kao i bez roditeljskog strpljenja, neće biti uspjeha. Vrlo važno je da dijete uvježbava skidanje i oblačenje donjih dijelova odjeće kako bi bilo samostalno. Za sada se u skupini od pelena odviknuo veći broj djece. Zahvaljujemo roditeljima na potpori i suradnji.

Odgojiteljica Sabine i med. sestra Mirjana

 

Skip to content