JAGODICE U SVIJETU BAJKI

Objavljeno : 11. svi 2021.

JAGODICE U SVIJETU BAJKI

Ritual čitanja i pričanja ima važnu ulogu u životu svakog djeteta. Roditelj ili odgojitelj koji čita ili priča priču izgrađuje s djetetom osjećaj bliskosti i povezanosti. Dijete se osjeća zadovoljno jer mu je posvećeno vrijeme i pažnja te se tako produbljuje odnos djece i odraslih. Kroz zajedničko čitanje i pričanje priča uočavamo djetetove interese, sposobnosti, način razmišljanja, potrebe pa i strahove, ali i utječemo na cjelokupan razvoj djeteta. Zato smo mi u Jagodicama izabrali neke bajke koje baš često ne čitamo te smo ih pokušali interpretirati na svoj unikatan način. Izrađivali smo čizme Mačka u čizmama i provlačili špagu kroz rupe na njima i tako vježbali finu motoriku šake i prstiju. Ivica i čarobni grah nam je razvijao kreativnost i maštu pa je u našoj sobi niknuo „čarobni grah“ od kartona i penjao se sve do oblaka. Svako dijete je izradilo svog kraljevića žapca oslikavajući temperom kartonske tuljke te tako vježbalo koordinaciju oko-ruka, a Matovilkin dvorac i njena pletenica bio je pothvat na kojem smo interaktivno surađivali i međusobno se dogovarali. Pinocchio je nastao kao šablona od drvenih oblika, a onda smo ga temperom otiskivali na papir. Uz to proučavali smo teksturu, boju i izgled drveta. Djeca su primijetila koru i godove na presjeku drvenog oblutka, te smo razgovarali čemu služi drvo i što sve ljudi mogu napraviti od drva.

Odgojiteljice: Valentina i Ana

Skip to content