KIKIĆI I “MALA KIŠNA KAP”

Objavljeno : 6. lis 2020.

KIKIĆI I “MALA KIŠNA KAP”

Priča „Mala kišna kap“ je bila motivator Kikićima za pobuđivanje interesa i istraživanje o kapi te kako ona nastaje i kako izgleda. Cjelokupni proces nastanka kapi te kako ona putuje (njezin kružni proces) Kikići su ubrzo shvatili i došli do saznanja kojeg su rado i komentirali. Najveći interes za daljnje promatranje kapi omogućio im je digitalni mikroskop uz pomoć laptopa. Koristili su plastičnu posudicu s izbušenom rupicom koju su tada stisnuli te im se na tamniju podlogu (prilikom stiska) pojavila kap. Nastala kap izazvala je dječju znatiželju za daljnje promatranje i raspravu. Osim ovakvog eksperimenta, Kikići su se rado okušali i u raznim likovnim ekspresijama i isprobavali/razvijali vlastitu kreativnost. Također su rado glumili i provodili razne stolno didaktičke igre, igre slovima te razne govorne igre na tu temu. Od kuće su donijeli vlastiti kišobran pomoću kojeg su plesali na pjesmu „Kišobran za dvoje“. Još jedan zanimljiv eksperiment proveli su na terasi tako da su napunili plastične vrećice vodom, probušili iglom  da  nastanu rupice. Prilikom pritiskanja (improviziranih oblaka) padala je kiša, a oni su se štitili kišobranom. Naravno, isprobavali su oblake i tako da se nisu htjeli štititi kišobranom već da ih voda pošprica po glavi. Cilj ove aktivnosti bio je potaknuti aktivno istraživački odnos prema okolini tj. stjecanje pojma i stvaranje veza  među predmetom i pojavom.

Odgojiteljice: Ana i Marina

Skip to content