MATEMATIKA KAO IGRA U PČELICAMA

Objavljeno : 22. ožu 2021.

MATEMATIKA KAO IGRA U PČELICAMA

Brojevi su svuda oko nas i kao takvi djeci su uvijek zanimljivi. Kako bi potaknule djecu na brojanje, prebrojavanje, usvajanje pojma količine, prepoznavanje brojeva i potaknule ih na razmišljanje zašto je matematika važna koristile smo priču „Jare koje je znalo brojati do 10“ i stihove „Stonoga u trgovini“. Nakon priče i stihova djeci smo ponudile razne aktivnosti za razvoj spoznaje, fine motorike, socio-emocionalni razvoj(suradnja i osjećaj uspješnosti), razvoj pažnje, koncentracije i govora. Priča o jaretu potaknula je djecu na razgovor o domaćim životinjama. S obzirom na iskazani interes pripremile smo im izazov za pronalaženjem domaćih životinja koje se spominju u priči zajedno s roditeljima. Stihovi su potaknuli djecu na razmišljanje o važnosti brojeva u svakodnevnom životu te su počeli tražiti na svojim papučama broj. Brojeve obuće napisali smo na papire tako da su morali odrediti sami koji je njihov broj obuće, a na kraju smo prebrojavali koliko djece nosi određeni broj te koji broj nosi najviše djece u skupini. Pogledali smo fotografije stonoge, uočili su kako ima nekoliko vrsta stonoga i kako sve krasi veliki broj nogu. Stonoga nam je bila motiv za likovno izražavanje crnim flomasterom na foliji i vodenim bojama na papiru. Brojevi su na raznim slikovnim materijalima prisutni i u centru za igru škole. U ovom centru djeca posebice su razvijaju govorne vještine (množina imenica) određujući koliko čega ima pr. jedna mačka, dvije mačke…

Odgojiteljice Renata i Helena

Skip to content