Novac zainteresirao Kikiće

Objavljeno : 5. svi 2021.

Novac zainteresirao Kikiće

Tema “novac” koja je skupinu Kikiće posebno zainteresirala i potaknula na simboličku igru, osmišljenu na osnovu njihove inicijative. Za suradnju smo zamolili roditelje, tako da su nam donosili dječje kase, njima više nepotrebne kartice i novčanike. Također, uključili su se i u donošenju novaca „kuna“ i „eura“ (printani oblik) kako bi dodatno obogatili svakodnevnu dječju igru i na taj način zadovoljili njihove potrebe i interese. Pričali smo o banci, no zbog situacije u kojoj se nalazimo i posebnih mjera (COVID-19) nismo bili u mogućnosti posjetiti banku. Djeca su zato sama odlučila stvoriti vlastitu banku u sobi dnevnog boravka i nazvali su ju „KIKIĆ“. Svakodnevno manipuliranje sa novcima, djeca su poticala kreativnost i mašta kroz razne likovne aktivnosti, poticala se verbalna komunikacija i međusobna suradnja. Djeca su stjecala spoznaje o predmatematičkim vještinama, spoznaje o brojevima i slovima, razvijanje logičkog razmišljanja rješavanjem matematičkih zadataka, dodatno proširivanje novim matematičkim znanjima predviđenim predškolskim sadržajima. Jedna od dodatnih atrakcija bila je izrada bankomata u koji su mogli ubacivati kartice, novce te ih ujedno i podizati. Cilj ove aktivnosti bila je da se djecu potakne da uče kroz igru i na taj način stječu znanje koje je vrijedno, korisno i primjenjivo u životu. Ujedno im se uspješno razvijala sposobnost timskog rada kroz međusobnu suradnju u igri.

Odgojiteljice Marina i Ana

 

Skip to content