PAUK

Objavljeno : 22. stu 2021.

PAUK

Uvijek znatiželjne Jagodice pokazale su interes za proučavanjem pauka. Kako znamo da zbog znatiželje dijete istražuje, a istražujući uči te tako obogaćuje znanje o sebi, drugima i svijetu, odlučile smo im približiti spoznaju o pauku kroz razne aktivnosti i prilagođene poticaje. Promatrali smo pauke u enciklopedijama, ali smo ih i tražili u našem okruženju; u sobi dnevnog boravka i tijekom šetnji okolicom vrtića. Oduševljenje je nastalo kada su ga uočili na prozorskoj dasci. Djeca su odmah potražila povećala da bi promatrala njegov izgled, boju, izbrojila mu noge i način kretanja. Pripremile smo razne predmatematičke i predčitalačke igre, društvene igre s kockom te grafomotoričke vježbe na temu pauk. Ljepljivom trakom i temperama smo izradili mrežu na koju smo kasnije flomasterima crtali pauke. Također smo od kartona izradili matrice pauka kojima su djeca radila otisak temperom na papir. Dječak L.L. je u aktivnost uključio i svoje roditelje te su nam od kuće donijeli pauka u staklenci koji je potaknuo svu djecu na zajedničko istraživanje. Neka djeca su odmah uzela staklenku u ruke, dok su druga na poticaj skupine prevladala strah od pauka. Svi su zaključili da pauk treba hranu te su krenuli u potragu za muhom kako bi ga nahranili. Na kraju su ga djeca oslobodila i pustila da se vrati u prirodu. Senzornom kutijom sa mrežom, gumenim paucima i prirodnim materijalima djeca su razvijala maštu i suradnju te je tako dječjom maštom nastala igra “Ured za pauke” u kojoj su djeca crtala i popisivala vrste pauka, davala im imena, prebrojavala ih, vodila bilješke o boji i broju noga kod pauka. Na kraju ih je oduševila pokretna igra “Provlačenje kroz paukovu mrežu” kojom su djeca razvijala koordinaciju pokreta cijelog tijela, spretnost, sposobnost za dogovorom kao i poštivanje pravila igre te čekanje na red.

 

Odgojiteljice : Ana i Valentina

 

 

 

 

Skip to content