PREDNOSTI MJEŠOVITE SKUPINE

Objavljeno : 30. ruj 2019.

PREDNOSTI MJEŠOVITE SKUPINE

Što znači pojam mješovita skupina? To znači da u njima borave djeca različite dobi, odnosno u jasličkim skupinama djeca od prve do treće godine, a u vrtićkim skupinama od treće (a ponegdje i od 2,5) do polaska u školu. Prednosti ovakvih skupina u odnosu na homogene, dobno ujednačene skupine su višestruke. U dobno ujednačenim skupinama pretpostavlja se da postoji prosječno dijete određene dobi za kojeg je i program kao takav napravljen. Problem je u tome što takvo prosječno dijete zapravo ne postoji i program koji djeluje savršeno na papiru u stvarnosti se teško realizira. Nekadašnja praksa u vrtićima poticala je učenje slično učenju u školama – odgojitelj određuje djeci što i kako će raditi potičući jedno rješenje kao najbolje. U dobno jedinstvenim skupinama najčešće se program nudi cijeloj skupini djece i prvenstveni zadatak odgojitelja je provođenje programa.

No, znanstvene spoznaje razvojne i kognitivne psihologije dokazale su da djeca do 8 godine života najbolje uče kombinirano od djece i odrasle osobe. Uspješnije uče kad su im zaposlene ruke i kad im se pruža konkretno iskustvo kroz bogatstvo materijala i poticaja.

U mješovitim skupinama program kao takav ne postoji, on se prilagođava svakom djetetu, a tek onda zbirno i skupini. Odgojitelji poštuju tipični razvojni ciklus djeteta (dobnu primjerenost),  ali isto tako poštuju svako dijete kao individuu. Mješovite skupine prilagođene su svoj djeci, razvijaju klimu u kojoj su djeca više uzbuđena, motiviranija, željna preuzimanja intelektualnog rizika i spremnija doći u vrtić.

Rad u takvim skupinama prilagođen je djeci koja su došla s različitim iskustvom i sposobnostima. Rad se organizira u manjim skupinama, a odgojiteljeva je uloga da planira i priprema aktivnosti djece, u radu ih potiče na timsko učenje, učenje jednih od drugih, potiče ih na zajednički rad s uvažavanjem individualnosti svakog od njih. Svatko u skupini ima svoju ulogu. Dijete istovremeno ima priliku učiti, podučavati, slušati, praktično raditi…

Atmosfera u tim skupinama je prirodnija, sličnija je onome što dijete očekuje u relanom životu (gdje je uvijek netko stariji/mlađi, sposobniji/nesposobniji, bolji ili lošiji u nekoj aktivnosti). Mješovite skupine predstavljaju prirodni poligon za učenje emocionalnih i društvenih vještina za koje se sve više pokazuje da su u realnom životu važnije nego puko poznavanje činjenica.

Odgojiteljice: Ivana i Helena

 

 

 

Skip to content