RIBA SREBRICA I DRAMSKE IGRE

Objavljeno : 28. lis 2019.

RIBA SREBRICA I DRAMSKE IGRE

Slikovnica i priča “Riba duginih boja” poznata je djeci svih dobnih skupina. Topla i poučna priča o ribi koja je shvatila da mora naučiti dijeliti da bi imala prijatelje može se ispričati na više razina. Za djecu jaslične dobi priča se skraćivanjem teksta na bitne i svima razumljive dijelove. Nakon čitanja važno je provjeriti razumijevanje tako da zamolimo djecu da prepričaju priču ili ostavljamo stanke u priči pa djeca sama nadopunjuju sve dok sve više teksta ne ispričaju sami.
Emotivna i kreativna prerada sadržaja odvija se kroz likovne aktivnosti, a zatim kroz glumu štapnim lutkama. Skupine djece “Jagodica” i “Zvjezdica” same su izradile rekvizite (oslikavala papirnate ribe, bojala plahtu/ paravan). Kroz dva tjedna priča je ponavljana i obrađivana sve dok svi nisu bili aktivni sudionici u barem jednom području. U dramatizacijama su željeli sudjelovati svi jer to i jest dio u kojem djeca imaju najaktivniju ulogu i mogu izraziti svoj doživljaj i osjećaje. Poticanjem kratkih dijaloga priču smo mijenjali na različite načine, onako kako su djeca sama određivala smjer radnje. Znak uspješne aktivnosti je kada djeca sama traže predmete i teme da bi ponovila i nadogradila početni poticaj. To se upravo dogodilo s ribom “Srebricom”. Odgojni zadaci koje smo pritom ostvarili su: izgrađivanje vrijednosti, razvoj empatije, jezični razvoj, izgrađivanje samopouzdanja kroz postepeno prepuštanje sve veće inicijative djeci u kreiranju igre. Riba “Srebrica” pratit će djecu kroz cijelo odrastanje, prvo kao poruka o prijateljstvu, a zatim i kao osnova za promišljanje mnogih drugih pitanja vezanih uz život u zajednici.

Odgojiteljice: Diana i Ivana

Skip to content