ŽIVOT U RIJECI I MORU

Objavljeno : 5. srp 2021.

ŽIVOT U RIJECI I MORU

Leptirići su protekli tjedan proučavali život riba u rijekama i život riba u moru. Djeca su najprije proučavala riječne životinje, usvajala njihove nazive, opisivali kako oni idu na pecanje s tatama, a kasnije smo nastavili s morskim životinjama. Kroz simboličku igru ribarnice i ponuđenih riječnih i morskih životinja djeca su proširivala svoje znanje o njima, razlikovala koje su morske, a koje riječne ribe, razvijala suradništvo. Kroz razne igre pecanja riba djeca su razvijala suradništvo, strpljenje i upornost. Djeci smo ponudile razne morske školjke, rakova kliješta, olupine ježinca, morsko kamenje raznih oblika i veličina te ih time potaknule na istraživanje, proučavanje i uočavanje detalja, te bogaćenje rječnika.  Svoju maštu i kreativnost djeca su mogla iskazati u likovnim aktivnostima na temu “Morsko dno”, “Ribarska mreža”, “Školjke”. Kroz sve provedene aktivnosti djecu smo poticale na razvoj suradnje i proširivanje znanja o riječnim i morskim životinjama te o tome kako se o njima brinuti i zaštiti ih.

Odgojiteljice: Ljiljana i Maja

 

 

 

Skip to content