Zvjedice i domaće životinje

Objavljeno : 2. srp 2019.

Zvjedice i domaće životinje

Djeca iz skupine Zvjezdice pokazuju interes za upoznavanje novih pojmova, stvari, pa tako i životinja. Kroz brojne aktivnosti prisjetili smo se domaćih životinja koje znamo od prije i upoznali neke nove. Svaka od tih životinja glasa se na svoj način, a kako ih Zvjezdice oponašaju postoji još mnogo verzija. Jeste li znali da krava nije „krava“ već „muu“ ili da ovan nije „ovan“ nego „ovca s rogovima“?

Uz pomoć  stolno manipulativnih igara i slikovnica svakodnevno smo promatrali i igrali se s domaćim životinjama. Većina djece zna imenovati pokazanu životinju, a svi znaju pokazati kada ih se upita. Prema interesu jednog dječaka koji kad je vidio životinje počeo pjevati pjesmicu „Deda Mile ima farmu …“  sve životinje koje smo upoznali doveli smo u našu farmu.

Kroz glazbene aktivnosti usvojili smo i ovu pjesmicu. Osim u glazbenim aktivnostima koristili smo je kao podlogu dramatizacije gdje smo koristili kazalište sjena. U likovnim aktivnostima djeca su bojala farmera i domaću životinju po vlastitoj želji. Po njihovim radovima primijeti se kako su sve više usmjereni na bojanje unutar linija.

Radeći ovu temu imali smo i suradnju sa skupinom „Jagodice“ gdje smo zajedno sudjelovali u izvedbi kazališne predstave i aktivnostima oponašanja životinja.

 

Odgojiteljice: Martina P. i Antonia

 

 

 

Skip to content