DJEČJI VRTIĆ UKLJUČIO SE U PROJEKT “SAY HELLO TO THE WORLD”

Objavljeno : 2. lis 2018.

DJEČJI VRTIĆ UKLJUČIO SE U PROJEKT “SAY HELLO TO THE WORLD”

U pedagoškoj godini 2018./2019 Dječji vrtić „Maslačak“ uključio se u projekt “Pozdrav svijetu ili Say hello to the world”. Uključivanjem u projekt obvezali smo se sudjelovati u projektiranju i izgradnji „tolerantnog“ vrtića kao načina života.

To je međunarodni projekt koji povezuje djecu u vrtićima i školama diljem svijeta, putem video mreže. Projekt se temelji na Kurikulumu za vrtiće. Djeca kroz igru uče o različitim kulturama i tradiciji, ali naglasak projekta je i na otkrivanju sebe, svog doma i šire okolice. Formira se građanska i nacionalna svijest, uče se strane riječi, razvija kreativnost te se uči o sigurnom korištenju računala. Na taj način djeca otkrivaju multikulturalne i druge razlike, što im pomaže u prevladavanju predrasuda i stereotipa i time se smanjuje netolerancija. Ispunjavanjem svih kriterija, vrtić  dobiva status tolerantnog vrtića.

Ciljevi Projekta:

 • Međunarodno sudjelovanje
 • Upoznavanje užega i širega društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanje međukulturalnih i drugih razlika,
  Djeca rješavaju problem netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju važnost zdravoga okruženja
 • Briga o socijalnoj pravednosti
 • Upoznavanjem svojeg okruženja, ali i okruženja u drugim dijelovima svijeta djeca razvijaju spoznaju o narodu i državi
 • Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
 • Razvijanje kreativnosti, stvaralaštva, ali i korištenje stečenoga znanja iz različitih područja razvoja
 • Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
 • Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
 • Spoznaja i učenje sigurnog korištenja računala
 • Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
 • Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
 • Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
 • Promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture

Kratkoročni cilj-Pet prstiju:

Program “Pet prstiju” sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja. Nakon obrade pojedine teme, slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u Projektu putem video mreže. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.

 

Skip to content