R J E Š E NJ E o upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac za pedagošku godinu 2018/2019. u 10-satni cjelodnevni program

Objavljeno : 22. svi 2018.

Na temelju članka 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13 ), članka 6. i 7. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac KLASA:602-01/15-08, URBROJ:2137/03-01-01/03-15-1 od 23.ožujka 2015.godine i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, KLASA:601-07/16-01-04, URBROJ:2137-58/16-01-01 od 22. ožujka 2016.godine, i KLASA:601-07/18-01-01, URBROJ:2137-58/18-02-01 od 19. ožujka 2018. godine, Komisija za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, dana 22.svibnja.2018.godine donijela je:

 

R J E Š E NJ E

o upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac

 za pedagošku godinu 2018/2019. u 10-satni cjelodnevni program

 

I.

  • POPIS PRIMLJENE DJECE U 10-SATNI PROGRAM ( VRTIĆ I JASLICE )
  • djeca koja su uvjete za upis stekli do zaključno 31.08.2018. godine

 

       

   Dijete                                                                                               Bodovi

1.Agić Martin, rođen 03.10.2013.god.                                          62

2.Baltić Domagoj, rođen 28.07.2015.god.                                  62

3.Ban Petra, rođena 24.12.2015.god.                                             0

4.Baula Lara, rođena 02.11.2015.god.                                         10

5.Bolteković-Tkalec Petar, rođen 23.08.2016.god.                50

6.Bubalo Lukas, rođen 04.05.2017.god                                      60

7.Cestar Damjan, rođen 27.12.2016.god.                                    60

8.Čupen Sara, rođena 21.09.2014.god.                                      20

9.Filip Juraj, rođen 16.07.2017.god.                                            50

10.Gašparov Vinka, rođena 17.09.2015.god.                             12

11.Globan Ingrid, rođena 03.11.2015.god.                                   60

12.Grdan Veronika, rođena 18.04.2015.god.                             60

13.Jakopčević Jakov, rođen 29.12.2015.god.                             63

14.Jaković Patricija, rođena 11.08.2015.god.                             50

15.Jančijev Nia, rođena 06.04.2017.god.                                     60

16.Kelić Petra, rođena 03.06.2017.god.                                       62

17.Kovačić Ivan, rođen 19.07.2016.god.                                      62

18.Kovač Luka, rođen 13.01.2015.god.                                         52

19.Končar Petra, rođena 24.02.2017.god.                                   52

20.Krčmar Helena, rođena 28.08.2017.god.                              60

21.Kutičić Matej, rođen 20.11.2016.god.                                       63

22.Lacković Mateo, rođen 19.02.2015.god.                                 40

23.Lisjak Tena, rođena 25.11.2015.god.                                        52

24.Litvić Iva, rođena 22.09.2015.god.                                           60

25.Lovrak Luka, rođen 20.05.2016.god.                                      60

26.Lovrak Sofija, rođena 06.01.2015.god.                                  62

27.Marčen Tamara, rođena 30.04.2016.god.                             52

28.Marčen Tena, rođena 30.04.2016.god.                                  52

29.Markuš Lana, rođena 16.05.2017.god.                                    50

30.Matekov Mia, rođena 01.10.2015.god.                                    41

31.Matočec Španić Erik, rođen 04.10.2014.god.                       52

32.Matulec Nicole, rođena 26.05.2014.god.                               50

33.Ocapek Karlo, rođen 23.03.2016.god.                                    62

34.Patačko Maša, rođena 06.12.2015.god.                                  62

35.Patačko Sara, rođena 15.01.2016.god.                                    60

36.Peti Margareta, rođena 04.06.2016.god.                               60

37.Podgornjak Jakov, rođen 18.08.2017.god.                            50

38.Robotić Ivona, rođena 03.04.2015.god.                                 62

39.Senjan Klara, rođena 08.07.2014.god.                                   60

40.Šandrovčan Laura, rođena 17.08.2017.god.                         10

41.Šerbeđija Anja, rođena 14.07.2017.god.                                 20

42.Španiček Gita, rođena 21.05.2015.god.                                  52

43.Španiček Petar, rođen 08.01.2014.god.                                 52

44.Šignjar Rahela, rođena 15.06.2017.god.                                62

45.Tuba Franka, rođena 16.08.2015.god.                                    22

46.Vrabec Vita, rođena 23.10.2016.god.                                      60

47.Vokšan Filip, rođen 26.02.2015.god.                                      62

48.Žeđa Dora, rođena 02.02.2017.god.                                        60

49.Županić Marija, rođena 31.07.2017.god.                               64

 

 II.

PREDBILJEŽBE – POPIS PRIMLJENE DJECE U 10-SATNI PROGRAM

( VRTIĆ I JASLICE )

  • djeca koja će uvjete za upis steći nakon 31.08.2018.godine

 

  1. Agić Luka, rođen 07.09.2017.god.
  2. Patačko Eva, rođena 30.10.2017.god.
  3. Peroković Tena, rođena 29.09.2017.god.
  4. Rastija Roko, rođen 27.09.2017.god.
  5. Šinko Eden, rođena 01.01.2018.god.
  6. Špoljar Marija, rođena 23.09.2017.god.
  7. Vranić Toma, rođen 29.11.2017.god.

Roditelji/skrbnici djece koja su točkom I. rješenja upisana u program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, obavezni su potpisati Ugovor o ostvarivanju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac koji će im biti uručen na prvom roditeljskom sastanku.

Roditelji/skrbnici djece koja su točkom II. rješenja upisana u program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac će Ugovore iz stavka 1. ove točke potpisivati naknadno, kada djeca steknu uvjete za upis u Dječji vrtić.

III.

Djeca iz točke 1. rješenja započet će ostvarivati program od 01. rujna tekuće kalendarske godine ili kako je to utvrđeno Ugovorom Dječjeg vrtića s roditeljem/skrbnikom.

 

IV.

Roditelji/skrbnici djece koja su stekla pravo upisa u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac dužni su u razdoblju 15.08.2017. – 01.09.2017.godine obavijestiti ravnateljicu ili odgojitelja odgojne skupine u koju je dijete upisano o polaženju vrtića jer će se u protivnom smatrati da su odustali od upisa djeteta u vrtić.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac objavio je Oglas za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac za pedagošku godinu 2018/2019, KLASA:601-05/18-01-16, URBROJ:2137-58/18-02-01 od 27. travnja 2018.godine, temeljem kojeg je obavljen upis u razdoblju 07.05.2018.- 21.05.2018. godine.

 

U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 57 Zamolbi za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac. Nakon provedenog upisnog postupka, Komisija za upis djece donijela je Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac kako je navedeno u točki 1. rješenja.

 

Djeca upisana sukladno točki II. rješenja, odnosno djeca koja do zaključno 31.08.2017. godine nisu napunila godinu dana života, u Dječji vrtić će se upisati kada za to steknu uvjete, odnosno napune godinu dana života.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja roditelji/skrbnici-podnositelji Zamolbi za upis, imaju pravo žalbe Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa, odnosno dana objave ovog rješenja.

 

 

KLASA: 034-05/18-01-23                                                                                        Komisija za upis djece                                                                                                                                                                     Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac                    URBROJ: 2137-58/18-01-01

 

 

U Đurđevcu, 22.05.2018.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content