ZAPOČETO STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Objavljeno : 29. ruj 2021.

ZAPOČETO STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Kontinuirano profesionalno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika nezaobilazna je pretpostavka za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.  Dječji vrtić Maslačak redovito nastoji  odgojiteljima  osigurati kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj.

Početkom ove pedagoške godine započeli smo s EOS edukacijama, odnosno edukacijama Centra za doživljajnu i relacijsku pedagogiju profesorice dr.sc. Slavice Bašić. Edukacije profesorice Bašić obrađuju tematiku ”Zahtjevna djeca u vrtiću” te daju pedagoške odgovore na razvojne potrebe djeteta koje pokazuje neobičnosti, tj. teškoće u ponašanju, socijalno-emocionalnom i senzornom razvoju.

Program edukacije temelji se na znanstveno utemeljenom uvjerenju da se brojni razvojni problemi (motorički, psihološki, teškoće učenja, problemi u komunikaciji) mogu objasniti disfunkcijom senzorne integracije. Programom su obuhvaćene sve pedagoške dimenzije rada sa ”zahtjevnom djecom” od promatranja do razumijevanja, empatičkog razumijevanja, orijentacije na mogućnosti, pedagoškog djelovanja te evaluacije i samorefleksije odgojitelja.

Edukacije profesorice Bašić odvijat će se kroz nekoliko modula kroz koje će odgojitelji i stručni suradnici vrtića naučiti kako točno odrediti ”zahtjevnu djecu” i kako im pomoći, kako razlikovati fazu autonomije djeteta od agresivnog ponašanja, kako pomoći strašljivom djetetu, kako pomoći djetetu koje je u procesu tugovanja te kako produktivno komunicirati sa roditeljima ”zahtjevne djece”.

Očekujemo da svako profesionalno educiranje, pa tako i ovo, rezultira ne samo pomacima u znanju odgojitelja i stručnih suradnika već i promjenama u uvjerenjima i njihovom profesionalnom djelovanju.

 

 

Skip to content