ZAVRŠNA PRIREDBA DJECE POLAZNIKA KRAĆEG PROGRAMA ENGLESKOG JEZIKA

Objavljeno : 4. lip 2019.

ZAVRŠNA PRIREDBA DJECE POLAZNIKA KRAĆEG PROGRAMA ENGLESKOG JEZIKA

Djeca polaznici kraćega programa engleskog jezika su za svoje roditelje, bake, djedove i prijatelje priredila priredbu na engleskom jeziku. Djeca polaznici prve godine učenja engleskog jezika priredbu su održali 29.05. u dvorani dječjeg vrtića. Djeca su pripremila puno pjesmica, stihova, rimu, suprotnosti i igre na engleskom jeziku.

Odgojiteljica: Renata K.

Skip to content