Čitanje i pisanje nije lako

Objavljeno : 14. tra 2020.

Čitanje i pisanje nije lako

Čitanje i pisanje su složene vještine, a kako bi ih dijete moglo naučiti potrebni su neki preduvjeti koje se stvaraju još u predškolskome razdoblju. Više o tome pročitajte u  kratkom članku.

 

        Čitanje je vještina koja je ključna za preživljavanje pojedinca u suvremenom društvu. Ono određuje naše obrazovanje, akademski uspjeh, sposobnost snalaženja i komunikacije. Rezultat je kulturnog razvoja čovjeka stoga se ne usvaja spontano kao što usvajamo govor iz okoline, već se uči.

Većina ljudi smatra kako su čitanje i pisanje, a onda i problemi s istima, aktivnosti vezane uz djetetov polazak u školu. No zapravo je poznato da logopedi stalno naglašavaju da se preduvjeti tome „školskome“ čitanju i pisanju oblikuju mnogo ranije. Osvrnula bih se stoga u ovome kratkom članku na preduvjete koje dijete treba posjedovati kako bi što lakše usvojilo predvještine čitanja i pisanja u predškolskome razdoblju.

Čitanje i pisanje su međusobno povezani, kako se razvija jedna vještina tako se razvija i druga. Ako će dijete imati teškoća u usvajanju jedne, vrlo vjerojatno će imati teškoća i u usvajanju druge vještine.

Čitanje i pisanje su složene jezične vještine, a pripreme za njihovo svladavanje počinju kod djeteta već od samih početaka komunikacije i jezičnog razvoja. 

Čitanje je složena vještina jer uključuje aktivaciju mnogih znanja i sposobnosti, poput jezično-govornih, vidnih, slušnih, spoznajnih. Krajnji cilj čitanja je razumjeti napisanu poruku. Da bi moglo razumjeti napisano, dijete mora prije svega vidjeti svako napisano slovo, povezati ga s glasom, izdvojiti glasove u riječima, spojiti ih u smislenu cjelinu i razumjeti pročitanu riječ. 

Pisanje je složenija vještina od čitanja jer zahtijeva sva ona znanja i sposobnosti koje su potrebne kod čitanja, ali kod pisanja treba ovladati i motoričkom veštinom pisanja te vještinom stvaranja teksta.

Preduvjeti za razvoj predvještina čitanja i pisanja su:

  • Da dijete ima uredan jezično-govorni razvoj 
  • Da dijete ima sposobnost razumijevanja onoga što govori, što drugi govore, razumijevanja sadržaja priče te da je sposobno samostalno prepričati neku priču ili događaj 
  • Da dijete ima uredan izgovor glasova do 6. godine (jer se može dogoditi da dijete, onaj glas koji pogrešno izgovara, pogrešno piše njegovo transparentno slovo)
  • Da dijete ima rečenicu uredne gramatičke strukture 
  • Da dijete ima urednu pažnju i koncentraciju 
  • Da je motorički spretno i spremno za vještinu pisanja
  • Da dijete pokazuje interes za crtanje, pisanje i tiskani materijal

 

Više o predvještinama čitanja i pisanja, koje su, kako ih dijete usvaja, kako ih poticati kod djeteta, čitajte u sljedećem članku.

Antonija Vranić, mag.logoped

Skip to content