Higijena glasa kod djece

Objavljeno : 2. ruj 2020.

Higijena glasa kod djece

 

 

Prevencija i higijena glasa

                                                                       

 

Prevencija, rano otkrivanje i tretiranje problema glasa u dječjoj dobi veoma su važni. Djeca će inače svoje krivo stečene fonatorne mehanizme prenijeti i u odraslu dob. Prenaprežući svoj glas, izazvat će dugotrajnu promuklost koja može prouzročiti i trajne promjene na glasnicama. Osobe s ograničenim glasovnim mogućnostima mogu imati većih problema u komunikaciji, a isto tako bit će sputane u izboru svog budućeg zanimanja. S druge strane, činjenica je da velik broj djece zloupotrebljava svoj glas, a ipak nemaju glasovnih poteškoća. To se može objasniti sklonošću ili osjetljivošću pojedine djece takvom oboljenju.

Glavni uzrok dječje promuklosti je dugotrajna zlouporaba glasa i nepravilna primjena mehanizama za proizvodnju glasa.

Zlouporaba glasa može se spriječiti!

Naučimo djecu da „čuvaju“ svoj glas:

 • da pretjerano ne naprežu glas vičući, vrišteći, pjevajući ili proizvodeći glasne zvukove koji opterećuju njihove glasnice
 • da izbjegavaju ustrajno i pretjerano čišćenje grla ili kašljanje (da ne prijeđe u naviku), bolje je nježno gutanje
 • da ne tjeraju svoj glas da „previše radi“, da ga nauče i „odmarati“ (u vrtiću, na igralištu, kod kuće…)
 • da priđu bliže osobi s kojom žele razgovarati
 • da se ne dovikuju iz susjednih prostorija
 • da paze da njihov grkljan ne bude presuh: da piju dovoljno vode, da ne borave u zadimljenim prostorijama, da ne koriste pića i jela s kofeinom koja isušuju grlo (gazirani sokovi, velike količine čaja i čokolada)
 • ako već idu na logopedsku terapiju, treba ih naučiti kako govoriti na opušten način i kako stvarati tih i lak glas kako bi „pomogli glasnicama da se odmore“
 • ako imaju preporuku o poštedi i odmaranju glasa treba je poštivati i provoditi potpunom šutnjom, nipošto šapćući

Koja je uloga roditelja u terapiji dječje promuklosti?

 • Ako dijete neadekvatno upotrebljava svoj glas ili već promuklo govori (dulje vrijeme), svakako treba potražiti savjet logopeda te pregled liječnika specijalista, otorinolaringologa-fonijatra
 • Tijekom pohađanja glasovno-govorne terapije, roditelj, zajedno s djetetom, treba pratiti u kojim situacijama u danu dijete zloupotrebljava svoj glas i u kojem obliku
 • Po uputi logopeda, roditelj kod kuće s djetetom treba provoditi vježbe disanja, relaksacije i relaksirane fonacije

 

Antonija Vranić, mag.logoped.

Skip to content