Naša vizija

“STVORITI UVJETE ZA KVALITETAN ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE U VRTIĆU.”

Dječji vrtić “Maslačak” Đurđevac brine o najmlađim građanima Grada. Predškolski odgoj u Gradu ima tradiciju dužu od 45 godina. U svome radu rukovodi se Nacionalnim kurikulumom MZOŠ-a 2010. koji naglašava važnost stvaranja uvjeta za ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja.

Želje kojima se rukovodimo u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa našeg vrtića usmjerene su stvaranju uvjeta za razvoj raznovrsnih kompentencija djeteta u vrtićkom kontekstu, za što smatramo da je potrebno:

  • poštovati dijete
  • prihvatiti dijete onakvim kakvo jeste i prepoznati njegove jake strane
  • omogućiti djetetu slobodu izbora- igre, suigrača i aktivnosti
  • ostvariti fleksibilnost u odgojno-obrazovnom procesu te isključiti elemente prisile ( npr. za jelo, spavanje, i sl.)
  • omogućiti i podržavati razvoj samostalnosti od najranije dobi
  • osigurati djeci bogatstvo doživljaja, materijala, poticaja i socijalnih kontakata
  • organizirati vrtić kao povezanu cjelinu i graditi ga kao ravnopravnu zajednicu svih zaposlenika, djece i roditelja
  • uključivati roditelje u sve segmente odgojno-obrazovnog rada
  • zadržati u djetetu želju za učenjem na prirodan način, temeljen na unutarnjoj motivaciji

U posljednjih smo nekoliko godina u Dječjem vrtiću “Maslačak” ostvarili niz kvalitetnih pomaka. Oni se ponajviše očituju u stvaranju općeg ozračja naše ustanove koje roditelji doživljavaju i procjenjuju ugodnim i obiteljskim.

Nastojimo izrađivati praksu okrenutu djetetu i razvijanju njegove samostalnosti i odgovornosti čime se zadovoljavaju individualno različite potrebe djece i prakticiraju osnovna prava. Ističemo pravo djeteta na sudjelovanje u različitim aktivnostima, pravo izbora sadržaja aktivnosti i druge djece, pravo na različite aspekte privatnosti i pravo na različitost u brzini i razini razvoja određenih kompentencija djeteta.

Postigli smo i kvalitetne pomake u procesu učenja djece. One su započele našim nastojanjem da izravno poučavanje, koje dijete često stavlja u pasivnu ulogu u kojoj odrasla osoba određuje mjesto, vrijeme i sadržaj poučavanja, zamijenimo prirodnijim oblicima učenja djeteta. U tom smo smislu poduzeli različite intervencije namijenjene stvaranju uvjeta za aktivne i istraživalačke oblike učenja koji se prepliću s igrom i koji su začinjeni osjećajem ugode i zabave. Ovakvim pristupom nastojimo zadržati prirodnu želju djece za učenjem, poduprijeti razvoj njihova kritičkog mišljenja te razvoj njihove autonomije u procesu učenja.

U procesu razvoja našeg vrtića, veliku pozornost posvećujemo novim spoznajama s područja ranog odgoja i obrazovanja. Držimo da je preduvjet kvalitetnih promjena odgojno-obrazovne prakse upravo cjeloživotno učenje. Razmjena različitih perspektiva svakog od nas najviše pogoduje stvaranju kvalitetnijeg kurikuluma našeg vrtića. Potičemo i njegujemo različite oblike suradnje s roditeljima. Oni nam pomažu u cjelovitijem razumijevanju djeteta i zajedničkoj izgradnji odgojno-obrazovnog pristupa usklađenog s potrebama.

Svaki vrtić ima svoju kulturu u skladu s kojom razvija i svoj kurikulum. Svima su nam zadani isti parametri, ali nismo svi na istoj razini razvoja kvalitete. U Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac osnovnim pokazateljem kvalitete smatramo zadovoljstvo djece i njihovih roditelja. Prema njima osjećamo veliku obvezu i odgovornost, svjesni kako je osiguranje kvalitetnog i zadovoljnog odrastanja djece u vrtiću u praksi mnogo teže ostvariti nego se to može činiti.

Naš je izbor ulaganje u trajno podizanje razine kvalitete odgoja i obrazovanja u našem vrtiću, koja iziskuje kreativnost i kompententnost odgajatelja, njegovu refleksivnost spram vlastite prakse kao i spremnost na suradnju i usavršavanje.

Trudimo se kontinuirano podizati i zadržati kvalitetu prakse koju djeca kojom se bavimo svakako zaslužuju, smatrajući to našim zalogom ljepšoj budućnosti u koju vjerujemo.

 

Marija Čupen Tomica, ravnateljica

Skip to content