Predvještine čitanja i pisanja

Objavljeno : 24. tra 2020.

Predvještine čitanja i pisanja

Predvještine čitanja i pisanja su one vještine koje dijete usvaja u predškolskoj dobi. One zapravo određuju uspješnost u ovladavanju čitanjem i pisanjem.

 

Kao što smo već spomenuli, čitanje i pisanje su složene jezične vještine. Kako bi ih dijete savladalo u školi, potrebno je u predškolskome, odnosno predčitalačkome razdoblju usvojiti neka znanja i vještine. Ta znanja i vještine nazivamo predvještinama čitanja i pisanja. One ne samo da prethode čitanju i pisanju, već značajno određuju uspješnost u njima.

Predvještine čitanja i pisanja su:

  • fonološka svjesnost – koja se odnosi na mogućnost djetetove manipulacije na razini rime, riječi i glasova

Što znači da dijete može stvarati i prepoznavati rimu, rastavljati riječi na slogove te sastavljati slogove u riječi, rastavljati riječi na glasove i sastavljati glasove u riječi.

  • rječnik – odnosi se na broj riječi koje dijete posjeduje u svom aktivnom i pasivnom rječniku

Veličina rječnika značajno određuje uspješnost ovladavanja čitanjem i razumijevanje pročitanoga. Polaskom u školu dijete ima oko 10 000 riječi u svom rječniku.

  • pripovjedna sposobnost – odnosi se na to da dijete može razumjeti i proizvesti pripovjednu strukturu
  • svjesnost o tisku – određuje se kroz djetetovo baratanje knjigom, traženjem da mu se čita, djetetovim pretvaranjem da čita, poznavanje pravila čitanja kao na primjer, da se tekst proteže slijeva na desno, odozgo prema dolje, prepoznavanje naslova teksta, što je to riječ, rečenica…

Svakako je važno djetetu dati model, da vidi kako i odrasli oko njega čitaju. Ali važno je i čitati djetetu slikovnice, nuditi mu slikovnice u kojoj god prilici je moguće.

  • imenovanje slova – je znanje da svako slovo ima svoje ime i da se slova međusobno razlikuju
  • grafomotorika – se odnosi na dio motorike koji omogućava vještinu šaranja, bojanja, crtanja i pisanja

Polaskom u školu, dijete treba imati razvijen pravilan hvat olovke koji će omogućiti sigurno povlačenje vodoravnih, okomitih i kosih crta.

 

Sve te predvještine čitanja i pisanja dijete usvaja postupno, zapravo od samog rođenja. Dijete ih usvaja spontano u svakodnevnim situacijama, naravno pod uvjetom da se roditelji njime bave.

 

Znači ako roditelji razgovaraju s djetetom u svakoj situaciji, čitaju mu, šire njegov rječnik, šire znanje o svijetu, ako se djetetu daje dovoljno prilika da barata knjigom, da isprobava svoje sposobnosti prepričavanja i pričanja te ako mu se pruži dovoljno prilika da barata olovkom i ostalim priborom, ono će predvještine čitanja i pisanja spontano usvojiti.

 

Antonija Vranić, mag.logoped.

Skip to content