7. EDUKACIJA ŽIVJETI RAZLIČITOST

Objavljeno : 11. stu 2020.

7.	EDUKACIJA ŽIVJETI RAZLIČITOST

Kako društva postaju sve više multikulturalna tako je važno iznova istraživati i revenirati razvoj potencijalnih stereotipa i predrasuda prema pojedinim skupinama. Ovom edukacijom naglašeni su rizici koji mogu doprinijeti da neke skupine ipak bivaju diskriminirane na više ili manje suptilne načine te je prikazano kako izbjeći ponašanja i uvjerenja koja nisu iz pozicije da su svi jednako važni i imaju jednaka prava. Edukacijom se stavio naglasak na prevenciju bilo kakvih diskriminirajućih oblika ponašanja između djece u vrtićkom okruženju, ali i općenito u kolektivu.

 

Skip to content