Završetak edukacije glavne kuharice Dječjeg vrtića Maslačak

Objavljeno : 26. velj 2021.

Završetak edukacije glavne kuharice Dječjeg vrtića Maslačak

Projekt „Maslačak za sve“ u sklopu kojeg se odvija edukacija glavne kuharice dječjeg vrtića „Maslačak“ u Đurđevcu o pravilnoj prehrani djece vrtićke dobi je u završnoj fazi. Stečena znanja i vještine koristimo za finalnu izradu prilagođenih jelovnika za djecu. Svi postojeći jelovnici dorađeni su sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07; 94/13), a prehrana djece u dječjim vrtićima planira se prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/2007). U jelovnike su ubačene nove namirnice visoke nutritivne vrijednosti u novim, inovativnim kombinacijama koja su u skladu s trendovima u prehrani. Svaki naredni jelovnik, gđa. Blaženka Dokuš, radit će po propisanim smjernicama s ciljem da djeci jela budu privlačna i ukusna , ali  im i prenijeti znanje o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane za cijeli život.

 

 

Skip to content