NASTAVAK EDUKACIJE KUHARICE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Objavljeno : 7. velj 2021.

NASTAVAK EDUKACIJE KUHARICE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Projekt „Maslačak za sve“ u sklopu kojeg se odvija edukacija glavne kuharice dječjeg vrtića „Maslačak“ u Đurđevcu o pravilnoj prehrani djece vrtićke dobi – ide dalje.

U ovom segmentu projekta, nakon što je odrađen teorijski dio te je upotpunjeno znanje o osnovnim pojmovima i činjenicama pravilne prehrane za djecu, gđa. Blaženka Dokuš radi intenzivno na usvajanju praktičnog dijela izrade zdravih menija za djecu. Glavna kuharica dječjeg vrtića „Maslačak“ intenzivno radi na usvajanju vještina izrade i izračuna energetsko-nutritivnih vrijednosti jelovnika što će omogućiti djeci vrtića „Maslačak“ da dobiju obroke koja su u skladu s njihovim potrebama te zadovoljavaju sve nutritivne potrebe. Nakon što se izrade osnovni jelovnici za prehranu djece u vrtiću slijedi završna certifikacija, objava jelovnika kao i brošure za roditelje o prehrani djece na web stranicama vrtića.

Skip to content