U DJEČJEM VRTIĆU „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC USPJEŠNO JE ZAVRŠENA PROVEDBA PROJETA „MASLAČAK ZA SVE“

Objavljeno : 21. ožu 2021.

U DJEČJEM VRTIĆU „MASLAČAK“ ĐURĐEVAC USPJEŠNO JE ZAVRŠENA PROVEDBA PROJETA „MASLAČAK ZA SVE“

Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac ovog tjedna završio je provedbu projekta „Maslačak za sve“. Projekt je proveden u razdoblju od 30 mjeseci a bio je   baziran je na unaprjeđenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U potpunosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a putem projekta su dječjem vrtiću dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 5.134.761,20 kuna.

 

Provedbom projekta je kroz niz mjera i aktivnosti usklađen poslovni i obiteljski života obitelji koje imaju djecu uključenu u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Unaprijeđeno je 5 postojećih i uvedeno 6 novih kraćih programa kratkih programa i produljen rad dječjeg vrtića. Provedba projekta započela je 21.09.2018. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Korisnika-Grada Đurđevca, a vrtić kao Partner je sa poslijepodnevnim radom i ostalim planiranim aktivnostima krenuo 01.12.2018. godine.

 

Projektom je osiguran poslijepodnevni rad vrtića za jednu mješovitu skupinu od 20 djece i općenito poboljšanje materijalnih uvjeta rada u vrtiću. Sredstvima dobivenim putem projekta financirana je nabava opreme vrijednosti 385.586,06 kuna, didaktike za provedbu kraćih programa u vrijednosti 421.074,00 kune, stručne literature vrijednosti 7.759,70 kuna, te je provedeno stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i kuhara.

Edukacijama su usavršeni kapaciteti svih odgojitelja I stručnih suradnika dječjeg vrtića na području predškolskog odgoja, emocionlanog pristupa i podršci najranijem razvoju djeteta. Riječ je o edukacijama: Emocionaln razvoj I podrška, Terapeutska igra, Suradnja s roditeljima, Djeca s posebnim potrebama, Uvažavanje različitosti, Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću I odgoj za različitost, Živjeti različitost, Inkluzija djece s teškoćama u razvoju I Kreativnost kao razvojna kategorija. Edukacijom kuharica poboljšani usavršeni su temelji zdrave prehrane djece vrtićke dobi, a postojeći jelovnici usklađeni su sa prehrambenim smjernicama. Prehrana djece nutritivno i kalorijski prilagođena potrebama djece, uvedene su nove namirnice i izrađen novi koncept pripreme i posluživanja hrane.

Tijekom provedbe projekta zaposleno je 10 novih osoba i to 6 odgojitelja, 1 stručni suradnik i 1 koordinator projekta na puno radno vrijeme, te kuharica i spremačica na 1/2 radnog vremena. Unaprijeđeno je  5 postojećih posebnih programa (engleski, zbor, vjerska, sportska i etno-tradicijska grupa) te uvedeno 6 novih programa (njemački, likovni, informatika, igraonice za darovitu djecu, eko grupa, i program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“), čime je Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac postao jedini vrtić u Republici Hrvatskoj koji svojim korisnicima-djeci nudi mogućnost izbora između 11 verificiranih kraćih programa. Novi i poboljšani programi su sve polaznike tokom provedbe projekta bili besplatni, a ukupno ih je polazilo 120 djece.

 

Poslijepodnevni rad vrtića odvijao se u vremenu od 11 do 21 sat u jednoj skupini od 20 djece. Djeca su imala kompletno prilagođen raspored rada i aktivnosti kao i u redovnom radu vrtića, četiri obroka dnevno, provođenje aktivnosti prema planu i programu odgojitelja, boravak na zraku, dnevni odmor, vrijeme za igru i uključivanje u sve kraće programe koji su se  provodili u vrtiću.

 

Soba odgojne skupine djece poslijepodnevnog rada u potpunosti je opremljena novim namještajem, didaktikom, edukativnim slikovnicama i razvojnim materijalima te je osiguran likovni i potrošni materijal koji su djeca koristila u provedbi svakodnevnih aktivnosti.

Skip to content