Engleski jezik

Želja djece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije i učenja stranog jezika od prvog razreda osnovne škole.

Učenje stranog jezika u predškolskoj dobi utječe na djetetov kasniji razvoj, stvara samopouzdanje, koristi za bolju koncentraciju i komunikaciju te olakšava učenje stranog jezika u osnovnoj školi.

Program ranog učenja engleskog jezika se provodi u vrtiću dva puta tjedno po 45 minuta u vrijeme djetetova boravka u vrtiću.

Djeca u vrtiću uče jezik kroz igru, ples, pjesmu, priču, recitaciju, crtež. Djeca kroz igru s lakoćom i veseljem usvajaju nova znanja, potiče se njihova samoaktivnost i interes za postupnim usvajanjem engleskog vokabulara. Potiče se i razvija interes za druge ljude i zemlje.

 

SONG & FINGERPLAY:

TOMMY THUMB

 

Tommy Thumb, Tommy Thumb, where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Peter Pointer, Peter Pointer, where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Toby Tall, Toby Tall, where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Ruby Ring, Ruby Ring, where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

Baby Small, Baby Small, where are you?

Here I am, here I am, how do you do?

                                    Fingers all, fingers all, where are you?

Here we are, here we are, how do you do?

 

WORDS (RIJEČI): – podcrtane riječi su imena; baby: beba; thumb: palac; pointer: pokazivač; tall: visoki; ring: prsten(njak); small: niski; where are you: gdje si ti; here I am: ovdje sam  (here we are : ovdje smo); how do you do: kako si; fingers all: prsti svi;

Skip to content