Mala škola

Predškola ili mala škola je priprema djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Osnovna obilježja programa pripreme djece za polazak u školu su:

 • zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba, u suradnji s roditeljskim domom
 • nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti
 • pružanje svakom djetetu prigode za samo ostvarivanje i stjecanje povjerenja u sebe, a time i stvaranje pozitivne slike o sebi i o svojim mogućnostima
 • praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta i s njima usklađivati odgojne postupke

Predškola djeci omogućuje:

 • raznovrsne razvojne poticaje
 • povoljno ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran učinak takvih poticaja
 • prepoznavanje i prevencija razvojnih poremećaja

Uži zadaci predškole su:

 • osposobljavanje za prihvaćanje obaveza u koje će se uklopiti buduće školske obaveze
 • poticanje spontanih ponašanja i izražavanja posebnih potreba
 • otvorenost za prihvaćanje informacija
 • otvorenost za učenje u među akciji s drugima
 • otvorenost za primanje usmenih  pisanih poruka i ovladavanje sredstvima

Djeca te dobi, polaznici predškole, sposobna su:

 • vladati svojim fiziološkim potrebama
 • govorno se izražavati
 • vješto se kretati u prostoru i djelovati u njemu
 • razlikovati ponašanja koja sredina ocjenjuje kao pozitivna od negativnih
 • usvojiti pojmove i generalizirati ih
 • logički misliti i zaključivati na temelju poznatih im elemenata
 • shvatiti postupke i uzroke nečijeg djelovanja
 • usmjeriti pozornost na različite stvari, shodno motivaciji
 • shvatiti pojam vremena, ali samo za sadašnjost

Znakovito je za tu dob i slijedeće:

 • razvijen pojam o sebi i svojim mogućnostima
 • natjecateljski duh, želja sa se u nečemu nadmaši vršnjake
 • sakupljanje različitih predmeta

Osnovne obaveze predškolaca su:

 • prema sebi (zdravlje, vlastiti razvoj, usvajanje higijenskih i radnih navika, pravila o čuvanju zdravlja)
 • prema drugima (uljudno ponašanje, pomaganje, suradnja, razumijevanje, uvažavanje, nenasilno rješavanje sukoba)
 • prema okolini

Za praćenje dječjeg napretka u predškoli važne su:

 • prve informacije od roditelja u prvim susretima
 • zapažanja odgajatelja tijekom svakodnevnih aktivnosti
 • zapažanja suradnika u realizaciji programa predškole

Zrelost djece za polazak u školu promatra se kroz:

 • fizičku
 • intelektualnu
 • emocionalnu i
 • socijalnu zrelost
Skip to content